ADALET

 Adalet kartı Kahramanın Yolculuğu’nun Eşikten Atlama aşamasının üçlü kart grubunun (Araba – Adalet – Ermiş) ikinci kartıdır.Adalet kartı için en temel ifade olarak “Ne ekersen onu biçersin,” deriz. Bahsi geçen tüm terkedişler de birer ektiğini biçmektir. Ektiğini iyi biçmek için ise iyi düşünüp taşınmak, akıllıca kararlar almak ve aldığın kararların sorumluluğunu üstlenmek gerekir. Gayret gösterir ve çalışırsan iyi bir okula gitmeye hak kazanır ve babaevini terkedersin. Babaevini terketmek kendi başına kalmayı ve kendinden sorumlu olmayı getirir. İş yerinde çabalar ve başarılı olursan daha iyi bir iş teklifi alır ve ya eski işini terkedersin ya da aynı iş yerinde terfi edersin. Emeğinin karşılığını almış olursun ama tabii ki bu yeni iş beraberinde daha fazla sorumluluk gerektirir. Bir ilişkiye girip ona emek verdiğinde onu evliliğe dönüştürürsün. Ama evlenirken iyi düşünüp taşınmamışsan ya da o evliliğe gereken emeği vermemişsen sonunda biçtiğin şey bir boşanmadan ibaret olur.

Adaleti simgeleyen Yargıç pozitif ve negatif güçleri simgeleyen sütunlar arasında oturmaktadır. Sağ elinde bir kılıç, sol elinde ise, bir adalet terazisi vardır. Kılıcını hiç kimsenin kaçamayacağı evrensel adalet adına yukarı kaldırmıştır. O, kozmik ve evrensel bilincin yasalarını temsil etmektedir. Adil ve eşitlikçidir. Bu kart hakkımız olanı elde edeceğimiz ve adil olanın gerçekleşeceği yönünde bir işarettir. Verilen karar veya gerçekleşen olay başlangıçta kişiye haksız gelse de zaman içinde doğruluğunu gösterecektir. Adalet kartı objektif bir bakış açısını, bilinçli verilen bir hükmü gösterir. Aynı zamanda rüşvet gibi haksız kazançların peşinde koşulmaması yönünde bir uyarıdır. Adil, namuslu davranmamız durumunda başarıya ulaşılacağını müjdeler. Centilmence davranılmayan her durumun aleyhte olacağını vurgular. Yönetici burcu Terazi olan Adalet kartı, denge ve mantığın geçerli olduğu bir sevgiyi de anlatır.

Açık ve nesnel anlayışı, bilinçli ve kararlılıkla verilen bir hükmü, rüşveti reddetmeyi, dengeli olmayı ve centilmenliği gösterir. Tarafsız olmak için gösterdiğiniz çaba, bilinçli bir yaklaşım sergilemenize yardımcı oldu. Geçmişte yapmış olduğunuz hataların sonuçları ile yüzleşmekten kaçınmayın. Anlayışlı ve dürüst davranın. Problemlerinize doğru ve uygun çözümler bulmalısınız.

Düz  Mahkeme, adli bir olay. Lehte verilecek adil bir karar. Adil kurulan ya da işleyen bir ortaklık, birliktelik. Centilmence varılacak bir uzlaşma ya da bir anlaşma. Dengeli bir hayat, karakter. Ruh ve maddi hayat arasında uyum. İtibar edilir, sözüne güvenilir biri. Zeka. Centilmenlik, dürüstlük. Mantıklı davranmak. Olayları neden sonuç ilişkisi ile kavramak. Bir karara varma zamanı, olayları tüm yönleriyle ele almak, doğru yöntemi bulup o yönde davranmak.Dengeyi ve olumlu kararları simgeler. Özellikle hayatın dengesini kuran hareket, bu kartı ifade eder. Bu kartı seçen kişi; kalp, zihin, ruh sağlığı, materyalizm, iş ve hareket için eşit zaman garantisiyle hayatını düzenlemeye başlar. Bu kişi, adaleti sağlamak için iç dürtülerini kullanır. “Ne ekersen onu biçersin” adalet kartının temel anlamıdır. Ayrıca bu kart, okulu sembolize eder.

TERS Yanlış bir hüküm alabilirsiniz. Adaletsiz, ön yargılı bir tavırla karşılaşabilir, hak ettiğinizi alamayabilirsiniz. Eğer yasal bir konuda kartlara danıştıysanız, sonuçlar lehinize olmayacaktır. Küstah, katı, merhametsiz ve önyargılı birisiyle karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda duygu-düşünce, alışveriş, iş ve eğlence arasında bir dengesizlik yaşıyorsunuz. Büyüme ve gelişmeye doğru içten gelen dürtülerinizi önemsemiyorsunuz.Kayıplara yol açacak adli bir olay. Aleyhte sonuçlanacak bir mahkeme kararı. Adaletsizlik, yapılan anlaşmaların ve kurulan birlikteliklerin adil olmaması. Adaletin gecikmesi, yasal karışıklıklar. Gerçekleri göremeyen, zayıf bir kişilik. Ahlak yoksunluğu.Adaletsizlik, dengesizlik anlamlarını taşır. Yanlış bir kararı da gösterebilir. Bu kartı seçen kişi, haksızlıkla ve ön yargılı tavırlarla karşılaşabilir. Eğitimde problemler yaşanabilir. Öğrenme sorunu, öğretmen-öğrenci uyuşmazlığı, okul değişimi gerçekleşebilir. Merhametsiz, ön yargılı biriyle karşılaşma olasılığı yüksektir. Bu kartı seçen kişi, iç sesini dinlemez. Duygu, düşünce, iş ve eğlence yaşamında bir dengesizlik vardır.

Dolayısıyla Adalet sürecinde yaşayacaklarımız geçmişte gösterdiğimiz ya da göstermediğimiz gayretlerin, dürüstlüğün ve adaletin bir sonucudur. Yani mahkemelik bir konumuz olmasa dahi ki bu da bir olasılıktır, ilahî adalet iş başındadır.Bu süreç aynı zamanda geçmişte çözmemiş olduğumuz ve hep erteleyip ötelediğimiz konuların, yani halı altına süpürdüklerimizin artık derlenip toparlanıp bir çözüme ya da düzene ve dengeye kavuşturulması gereken bir zamandır. Biz istemesek ve hiç düşünmesek de yaşam onları bir şekilde önümüze koyacaktır.

Advertisements
This entry was published on October 6, 2012 at 6:34 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: