AŞIKLAR

  Aşıklar kartı Kahramanın Yolculuğu’nun Çağrı aşamasının üçlü kart grubunun (İmparator – Aziz – Aşıklar) üçüncü kartıdır.Aşıklar kusursuz, saf sevgi temasını resmeder.  Adem’le Havva, kovulmadan önce cennette çıplak ve masum bir şekilde Rafael’in (sevgililerin baş meleği) kutsaması altında duruyorlar. Hayat Ağacı ve etrafına bir yılanın sarıldığı elma veren Bilgi Ağacı arkalarında büyüyor. Dağ en yükseklerdeki deneyimleri, dorukları ve en büyük mutluluk deneyimlerini simgeler. Yani güneşin ve bilinçlenmenin tepe noktasına işaret eder.

Tarot destesinin en önemli kartlarından biri olan bu kartın Marseilles (Marsilya) Destesi’ndeki adı “Aşık” kartıdır ve erkek aşığı belirtir. Ancak Rider-Waite destesinde bu “Aşıklar” kartı olmuştur. Biz önce, orijinale en yakın olduğu için, bu kartı Marseilles Destesi’ndeki şekliyle inceleyelim.

 Bu karta baktığımızda, iki kadın arasında kalan bir erkeği görmekteyiz. Bu erkeğin bir yanında yaşlı ve çirkin, öteki yanında ise genç ve güzel bir kadın yer almaktadır. Yukarıda ise Güneş figürünün üzerinde elindeki oku genç kadına yöneltmiş Cupido/Eros bulunmaktadır. Ancak genç erkeğin yüzü yaşlı kadına doğru dönüktür.Bu kart, Tarot Destesi’nde altıncı sıradadır. İnisiye, önce Deli konumundadır hiç bir şey bilmemektedir, sonra Büyücü olarak dönüşümü başlatmış ve erkek/kadın yönlerini tanımı ve sonunda bu aşamaya gelmiştir.

Bu aşamada inisiye –kaçınılmaz olarak erkektir- bir yol ayrımına gelmiştir. Kendi içindeki İmparatoriçe ve Kadın Papa’yı/Rahibe’yi keşfeden erkeğin zorunlu ayrılık noktasıdır da bu. Erkek burada iki kadın arasında kalırken , aslında yaşlı ve çirkin bir kadın ile sembolize edilen annesi ile genç ve güzel bir kadınla sembolize edilen sevgilisi/karısı arasında kalmıştır. Ancak erkek o kadar güçlü değildir, yüzü annesine dönüktür ama kendisine yardımcı olan Cupido’dur yani aşktır , çünkü okunun ucu genç kadını göstermektedir ve erkek bu sayede annesinden koparak genç kadına doğru gidebilecektir.

İnisiyenin bunu yapması zorunludur. Aslında bu çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Şövalye olmak giden Perceval evi terkederken annesi eşiğe yığılır. Perceval bilmez ama aslında annesi ölmüştür. Bu arayışa ancak annesini arkada o şekilde bırakara gidebilecektir Perceval. Eski efsane ve mitoslarda anne figürü bu şekilde kullanılmaktadır hatta erkeksiz kalan annenin yoğun enerjisi , inisiye olacak olan üzerinde etkili olduğundan bu, inisyenin “Dul Kadının Çocuğu” olarak da vurgulanmasına neden olur. Hiram dul kadının çocuğudur. En basit masala bile bakarsak Aleaddin, bilinçaltı dehlizlerinde sihirli lambayı bulur, tehlikeler atlatır ve sonunda prenses ile evlenir. O da dul bir kadının çocuğudur. Yollara inisiye olmak için dolaşan Keloğlan da öyledir, Perceval de. Ve bunlar sonunda anneyi bırakırlar hep. Bunun prototipi Horus da dul İsis’in oğludur.

 Bu anlamı ile daha altıncı kartta inisiyasyonun en büyük zorunluluğu çıkar. İnisiye anneyi bırakmak zorundadır. Bu aynı zamanda bir erginlik geçişidir de. Aynı zamanda bunu çocukluğu ve geçmişi de bırakmak anlamında görebiliriz. Kaldı ki bu karttan sonra gelen Araba kartı tam bir yol ayırımını temsil eder.

Rider-Waite Destesi’nde ise bu kart tamamen anlamını kaybetmiştir. Waite bunu bilinçli yapmıştır ancak bu tarot bütünlüğüne oldukça zarar vermiştir. Burada erkek Aşık”, “Aşıklar”a dönüşmüştür. Artık erkek iki kadın arasında kalmamış, kadın ve erkek eşit şekilde yer almışlardır. Tepede Rafael onları bağlamıştır.Aslında hayat ağacının yanında Adem ile Havva figürü olarak da görülebilirler.Bu kart bana göre Rider-Waite Destesi’ndeki haliyle tarot sembolizmine uymamıştır. O yüzden Marseilles Destesi çok daha kuvvetlidir.

Tarot okumalarında bu kart çıktığında genelde eski ve yeni arasındaki yeniye gidilecek yol olarak yorumlanır. Hatta ilk anlamı ile, anneden kurtulma gerekliliği ve inisiyatik yolda devam anlamı da çıkar. Bazı yorumcular, belki de Rider-Waite Destesi’nin etkisi ile bu kartı gerçekten yeni başlayacak bir aşk olarak yorumlamışlardır. Tabii her yorum, aslında kartların sıralanışına göre yapılmalıdır.

Ben okumalarda bu kartın Marseilles’deki anlamı ile ancak sıralanışa bağlı olarak yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Kuvvetli bir dişi kartı ile desteklenirse Marseilles Destesi yorumunun daha da kuvvetlenmesi gerekmektedir. Kılıç gibi bir seri ile ilişkide olması ise bu kartın daha çok takıntılara yönelik olduğunu düşündürtebilir. Aynı şekilde kupa serisinin gelişine bağlı olarak da böyle bir yorum yapılabilir. Waite destesi ile yapıla okumalarda da bu anlamı bir yandan düşünmek gerekir. Ancak Marseilles’ten farklı olarak, kartların gelişine göre,  tutkulu ya da patalojik aşkları da hesaba katabiliriz.

Tabii ki son yorum bakana aittir. Ancak her zaman unutulmamalıdır ki, kartlar her zaman anlattıkları inisiyatik yolculuktan bağımsız değerlendirilemez.

Kahramanımız alev alev yanan kalbiyle babaevinden ve annesinden ayrılmaya karar verir, çünkü bundan böyle kendi yolunda (sevgilinin temsil ettiği) gitmesi gerekir. Bu karar kahramanın kendi özgür iradesi ile ve kalbinin derinliklerinden verdiği bir karar ve bilinçlenme yolunda mutluluğun en yoğun olarak deneyimlendiği nokta.Bununla ilintili olan kararlılık ve azim yalnızca bu kartın teması değil, aynı zamanda kahramanın yolculuğu için bir ön koşuldur. Bu babaevini bırakma kararı olmazsa, yolculuk hiç bir zaman gerçekleşemez.

Diğer kişideki bizi duygusal olarak harekete geçiren, rahatsız eden her davranış aslında bizim içimize yatan baskıladığımız özellikleri yansıtmaktadır ve bu bizim gölgemizdir. Ve bu duygusal tepkinin oranı ne kadar yüksekse o kadar büyük bir kompleks içimizde yatıyor demektir. Ve Aşıklar kartı ile bu mekanizmaya giriş yaparız.

Karşıtlıkları birleştiren ve gerilimleri yumuşatan seçimleri yapma dürtüsü (ki bu bizden farklı olanlar şeylerle yaşayacağımız kaçınılmaz yüzleşme) Aşıklar kartında ifade bulur.

Dışarıya doğru adım atar, dünyadaki insanlarla ve nesnelerle ilişkiye gireriz. Aşıklar içtenlikle bir ilişkiye girme arzusunu ifade eder ama özellikle bir aşk ilişkisini temsil etmez. Diğerleriyle karşılaştığımız zaman bizi seçim yapmaya zorlayan yüzleşmelerle karşılaşırız. Öğrenmemiz gereken, bu seçimlerin bizimle ve bilinç dışımızla ilgili olduğudur. Bunları algılayabilir ve anlayabilirsek diğer yarımızı bulabiliriz. Ama Aşıklar henüz bunun pek farkında değildir. Bu kart henüz bu sürecin başlangıcıdır. Ve burada buna dış dünyayla ilişkiye girerek başlarız.

 Buradaki en önemli şey babaevinin güvenliğine karşın olgunlaşmamız için gerekli olan  kişisel bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, ve kendi sorumluluğumuzu almayı seçiyor olmamızdır.Ancak burada çok fazla kalacak olursak, dikkatle artıları eksileri tartan ama bir türlü harekete geçemeyen , önemli bir adımı atamayan bir kişilik sergileriz. Ve güvenli ortamı bırakma gerekliliğini yerine getirememiş oluruz. Korkuyla, bir adımımız içeride diğeri dışarıda, önümüz de güvenli olsun da öteki ayağımızı da atalım diye bekleriz. Yani eşikten atlayamayız.

Tarotun altıncı kartı Aşıklar büyük bir sevgiye ve yaşamda büyük bir adım atmaya hazırlanmamız gerektiğine işaret eder. Kartta çıplak bir kadınla çıplak bir erkek görülür. Kadın figürü havvayı, erkekse Ademi sembolize etmektedir. Hava meleği Rafael, karttaki kadını ve erkeği kutsamaktadır. Erkeğin arkasındaki ağaç kutsal hayat ağacı, kadının arkasındaki ise iyilik kötülük ağacıdır. Kadının bakışları meleğe doğru, erkeğin bakışları ise kadına doğrudur. Kadın bilinçaltını, erkek ise bilinci sergilemektedir. Aşıklar birbirlerinden hiçbir şey saklamadan bütün çıplaklıkları ile ayakta durmaktalar. Bununla ahenkli ve başarılı bir hayatın bilinçaltı ve bilinçüstü arasındaki birleşmeye bağlı olduğu anlatılmaktadır. Bu kart yaşam tarzına veda ederek, tek bir sevgiye yöneleceğinizin göstergesidir. Aşıklar Kartının yöneticisi İkizlerdir.

Aşıklar hem büyük bir aşkı, hem de bir konu hakkında karar aşamasına gelindiğini gösterir. Yaşam tarzını değiştirmek, tek bir seçim yapma olarak açıklanabilir. Aşıklar, kayıtsız şartsız söylenecek “evet” i simgeler. İşinizle ilgili tüm koşulları değerlendirip, gelecekteki konumunuzu belirleyecek kesin kararlar almanız gerektiğini gösterir. Bu kararlar işinizi değiştirmeyi kapsadığı gibi yeni bir iş alanın seçimi, yeni bir projeyi de kapsayabilir. Bu kart kesin olarak verilmiş kararlara bağlı kalındığı sürece mutluluğa ve dinginliğe ulaşılabileceğini gösterir. Aşk ilişkilerinizde ise sizi derinden etkileyecek yoğun bir sevginin işaretçisidir. Mutluluğu tek bir kişide yakalayabilme ihtimalini de güçlendirir. Bununla birlikte bu kişi eşiniz de olabilir. Yapmanız gereken, ilişkinizi keşfe çıkmaktır. Aşıklar kartının bir diğer mesajı insanlarla iletişimin tek koşulunun kararlılıktan geçtiğini bilmektir. İsteklerinize sevgiyle yaklaşın. “Evet” demekten çekinmeyin. Duygularınızı gizlemeyin. Önünüze çıkacak aksiliklerin sizi yıldırmasına izin vermeyin.İsinizle ilgili tüm kosullari degerlendirip, gelecekteki konumunuzu belirleyecek kesin kararlar almaniz gerektigini gösterir. Bu kararlar isinizi degistirmeyi kapsadigi gibi yeni bir is alanin seçimi, yeni bir projeyi de kapsayabilir. Bu kart kesin olarak verilmis kararlara bagli kalindigi sürece mutluluga ve dinginlige ulasilabilecegini gösterir. Ask iliskilerinizde ise sizi derinden etkileyecek yogun bir sevginin isaretçisidir.

Düz  Yeni bir başlangıç. Seçeneklerin gözden geçirilmesi gereği. Duygusal bir ilişki, aşk. Bir ilişkinin olgunluk gerektirdiğine dair bir uyarı. Evlilik. Maddiyat ve maneviyat arasında bir denge bulunması gereği. Dikkatli olma, sezgileri dinleme yönünde bir uyarı. Kişinin iç dünyasını tanıması ve isteklerine sahip çıkma zamanının geldiği. Tutku, şehvet. Cinsel istekler ve ebedi aşk arasında zorlu bir seçim vakti. Akrabalık, dostluk gibi köklü ve eski ilişkileri kuvvetlendirme gereği.Bu karttaki kişi kendini iyi bilmelidir. Bu kart, evliliğin ve dengeli bir ilişkinin simgesidir. Tam bir sağlık kartı diyebiliriz bu kart için. Bu kart, ikizler burcuna adanmıştır. Bu yüzden mantık ön plandadır. Dengeli ve uyumlu olduğundan şanslı sayısı 6’dır. Duygusal ve zihinsel görüşler kişiyi mutlu eder.

Ters  Gereksiz endişeler yüzünden kaçırılacak bir fırsat. Yanlış bir seçim. Boşanma, ihanet, aldatılma. Köklü ilişkilerde sarsılma. Zorlu bir sınav ya da zor bir seçim.Bu kart, yanlış kararları temsil eder. Kişi, duygularından yoksundur. Aile arasında problemler, anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Sağlıkla ilgili problemler yaşanabilir. Aşk hayatı iyi gitmez.

Advertisements
This entry was published on October 6, 2012 at 6:27 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: