ASILAN ADAM

   Asılan kartı Kahramanın Yolculuğu’nun Meydan Okuma aşamasının üçlü kart grubunun (Kader Çarkı–Güç–Asılan) üçüncü kartıdır.Asılan Ölüm’den önceki kartımız. Bu kartta kendi inandıklarımıza ve bakış açımıza sıkı sıkıya yapışıp asılı mı kalacağız, yoksa değişimi kabul edip olgunlaşma yolunda kendimizi derinliklere doğru mu bırakacağız, o bize kalmış. Asılan’ın sayısının rakamlarını topladığımızda karşımıza çıkan kart III İmparatoriçe’dir. Dolayısıyla derinlere doğru büyümeyi seçmek bize bereket getirir. Asılı kaldığımızda  ise kısır kalırız. İmparatoriçe’nin doğurganlığından yararlanamayız ve hatta İmparatoriçe’nin gazabına bile uğrayabiliriz.

Tanrı Odini sergileyen Asılan Adam Tarotun gizemli kartlarından biridir. Kartta T şeklinde bir ağaca asılı, baş aşağı duran bir adam görülmektedir. Bu kart, ilk etapta zorda kalındığı anlamını taşır. Ancak asılı olduğu ağaçta bir haç oluşturan adamın yüz ifadesi vecd hali görünümündedir. Huzur doludur. Başının çevresindeki ışık halkası acı çekmediğinin kanıtıdır. Burada, zekânın aslına dönüşü anlatılır. Sürdürülen yaşam, sessiz ve gösterişsiz bir biçimde, tersine dönmüştür. Giysisin kırmızı bölümü hırsın, mavi bölümü ise bilinçaltının sembolüdür. Sarı ayakkabıları zeka, istek ve hırsın işaretidir. Asılı bulunduğu Hayat Ağacının kökleri yer altının derinliklerinden kaynaklanırken, gövdesi yaşadığımız nesnel dünyanın içine doğar ve dalları da sonsuz alem olan göğe doğru yükselişi simgeler. Bu kartta fedakarlık ve hayal gücü geniş bir sevgi temsil edilir. Asılan adam bu zoraki durgunluğun, hareketsizliğin gerekli olduğunu, derin sebeplerin anlaşılması sonucu değişen dünya görüşünü, bir dönüm noktasını ve ele geçen fırsatı gösterir. Bu dönemlerde mahkum olunan hareketsizlik en iyimser yorumla bir hastalık olarak açıklanabilir. Bu kartın yöneticisi Su elementidir.

Görüşlerinizi değiştirmediğiniz sürece açılım yapmanız mümkün değil. Sabırsız davranarak önemli ayrıntıları gözden kaçırdınız. Kendinize zaman ayırarak bir strateji oluşturmalısınız. Ancak bu stratejinin hayata geçirilmesi için katı tutumunuzdan vazgeçmeniz gerekiyor. Bununla birlikte kendinizi iyi hissetmeyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sıkıntılarınızın yaratacağı hastalıklardan korunmak için meditasyon yapabilirsiniz. İlişkinizin devam etmesini istiyorsanız inatçı tutumunuzdan vazgeçip düşüncelerinizi değiştirmelisiniz. Baskı altında tuttuğunuz duygularınızı artık salıvermelisiniz.

Düz  Hastalık, işsizlik. Kaderde yeni bir dönem, durağanlık, kararların ve ilişkilerin askıya alınması. Maddi kazanç hırsını ikinci plana atmak. Zihinsel becerilerin kuvvetlenmesi, zekanın gelişmesi. Sezgilerin artması, kehanet gücü.Spiritüel sabrın getirdiği huzur. Hikmet, sezgi ve kehanet gücü. Yaşamın yeni bir yöne doğru gelişmesi. Maneviyat için özveriler. Kurban ve yaşamda bir duraklama. Sonraya kalan kararlar. Yanındaki kartlara göre, bazen yok olma ve teslimiyet olarak da tanımlanabilir.

Ters  Maddi kazanç hırsı. Para için ahlaki kuralları yok saymak. Kibir, bencillik. Depresyon, bilinç ve bilinçaltı arasında karmaşa. Fiziksel yetersizlik. Bencillik, kibir ve gurur. Yanlış kehanetler ve manevi güçlere direnme. Boşa yapılan özveri. Madde sevgisi ve fizik dünyaya bağımlılık. Bu kart, bazen dehşet verici bir ölüm anlamına da gelebilir.Ego, materyalizm ve bencilliği ifade eder. Bu kartı seçen kişi, bencilliği yüzünden kendisi dışındakileri düşünmez. Dar görüşlülük Tanrı’ya ulaşmayı engeller. Başka birinin yolundan gidilmesi imkanların gelişmesini önler.

Bu kart; vazgeçişi, daha iyiye ulaşmak için elindekini kurban etme anlamını taşır. Ruhsal açıdan kurban etme ise kendini ibadete adamayı gösterir. Bu inanç sistemi ve olaylara bakış açısı tamamen değişebilir. Mesela özel hayatı ve iş hayatı baştan aşağıya değişebilir. Kişi, bireysel ihtiyaçlarını öne alarak diğerlerine öncelik vermekten vazgeçebilir. Yalnız bu kart diğer olumsuz kartlarla birlikte görüldüğünde cezaevine girmek ya da herhangi bir konuda suçlanmak şeklinde yorumlanabilir.

Asılan bize, “Dur, sus, gözle, dinle ve düşün!” der. Bu süreçte bakış açısı ve yaklaşım gözden geçirilip gerekli ayarlar yapılmadan girişilen tüm şeyler nafiledir ve bizi daha fazla askıya çeker.

 Belki de burada, bir savaş tanrısı olan Odin’in aynı zamanda bir bilgelik tanrısı olabilmek için kendisini dünya ağacı Yggdrasil’e astığını ve orada dokuz gün boyunca asılı kaldığını hatırlamak iyi olur. Adı öfke, tahrik ve şiir anlamlarına gelen Odin’in savaş tanrısı olmasının yanı sıra bir özelliği de doğrudan insanların hayatına müdahale etmesi ve onlara akıl öğretmesidir. Bilgiye ve bilmeye olan açlığı ve susuzluğu hiç bitmez, her şeyi bilmek ister. Bunun için de kendisini (vücudunu = maddeselliğini) kurban eder ve  dokuz gün boyunca ağaçta asılı kalır. Ama derinlere doğru büyümek üzere kendini gönüllü olarak ağaca asmış olması onu sonunda bilgelik tanrısı yapar.

 Odin’in asılı kaldığı günlerin sayısı olan dokuz ise aynı zamanda Ermiş kartımızın sayısıdır ve Ermiş kartı kendini bilmek, kendini tanımak üzere biraz dış dünyadan geri çekilmeyi temsil eder ve bilgelik için çabalamanın işaretidir.

 Asılan tüm uğraşlarımızın ve çabalarımızın nafile olduğu bir süreçtir. Yöneldiğimiz konuda ne yaparsak yapalım hiç bir gelişme kaydedemez, hiçbir sonuç elde edemeyiz, ta ki yaklaşımımızı, bakış açımızı veya hedefimizi değiştirene ya da tümüyle vazgeçinceye kadar. Bu süreçte kişi tam bir kurbandır, ta ki gerçekte kurban olmayabileceğini farkedinceye kadar. Gerçi Asılan’ın anahtar ifadesinin feragat olduğunu düşünecek olursak, burada elbette bir kurban verme veya kurban olma söz konusudur. Burada bir şeyi bırakmak ve veda etmek gerekir, çünkü bir sonraki kart Ölüm’dür ve biz asılı kalmaktan ancak sembolik olarak ölerek kurtulabiliriz. Bu bırakış bir yaklaşım, bir tavır, bir amaç ya da bir kimlikle ilgili olabilir ve biz bunun acısını ve korkusunu sanki gerçek bir ölümmüş gibi yaşarız, ta ki bu ölümün bizi yeniden doğuşa yani yeni ve daha iyi bir hayata götürmekte olduğunu kavrayıncaya kadar. 

Advertisements
This entry was published on October 6, 2012 at 6:36 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: