AY

  Büyücü Kahramanın Yolculuğu’nun Dönüşe Geçme aşamasının üçlüsünün (Kule-Yıldız-Ay) üçüncü kartıdır.Kartta gökyüzüne doğru uluyan bir kurt ve bir köpek görülmekte. Ölüm tanrıçası Hecat’ın gelişini hisseden köpekler havlayıp, bağırıyor. Suyun içinden uzanan yengeç ise kıskaçlarını onlara doğru uzatıyor. Uluyan köpekler ve sudan uzanan yengeçle betimlenen huzursuz yeryüzünün üstünde ise ay yükselmektedir. Havuz, fiziksel oluşumu simgeleyen zekanın erinliğidir. Yengeç bilinci açığa çıkmasının ilk aşamasıdır. Kurt, doğanın bir türlü sakinleşmeyen ve kontrol edilemeyen yönünü, köpek ise insanla doğanın yaşamla birlikte olabileceğini göstermektedir. Arkadaki iki kulenin arasında, yukarıya doğru giden bir yol görülür, bunun anlamı insan oğlunun ilerleme mücadelesidir. Ay’dan düşen damlalar, yaşam gücünün maddi varlığa doğru, yukarıdan aşağıya olan inişini simgelemektedir. Eski inançlarda, Ay’ın ölümle ilgili olduğu kabul ediliyordu. Ruhlar, ölümden sonra bedeni terk ederek, Ay’da uzun ve sessiz bir dönem geçiriyorlardı. Bu bekleyiş, yeniden doğuma kadar sürüyordu. Sonuç olarak, Ay’ın iki yönlü olduğu anlamlandırılır. Bir yönü, ölümün korku dolu karanlık mağarasıdır. Diğer yönü ise, yeni bir yaşamın doğuşudur. Ay kartı bizi karanlıkların ve gecenin sırlarla dolu bölgesine götürür, sezgi, özlem ve düşlerle dolu ruhumuzun gizemli kapılarını aralar. Bu, ürkütücü düşlerimizin dünyasıdır. Üstte resmedilen Ay, Balık kuyruğundadır ve Azize’nin gizlerini, onun sakladığı şeyleri açığa vurur. Bu kart istem dışı güçlerin, düşlerin, değişimin, yaşamın ve ölmenin kartıdır ve Balık Burcu tarafından yönetilir. Fiziksel bir uyanışı, hayal dünyasına ait bir sevgiyi gösterir. Ay romantik hayalleri ve sezgi yeteneğini simgelediği kadar, ruhun karanlık yanlarını da işaret eder.

Ay kartı, kişinin kendinden ya da başkalarından kaynaklanan namussuzluğu temsil eder. Bu kartı seçen kişi, aldatılmış, kendine yalan söylüyor olabilir veya başkalarına karşı sahtekarca davranıyor olabilir. Ay, titreşimleri temsil ettiğinden ayrılığı, ani değişimleri ifade ediyor olabilir. Kartı seçen kişi, hayal kırıklığına uğrayabilir. Dikkatli olun, sizin bilmediğiniz çok şey etrafınızda yaşanıyor olabilir. Ayrıca ay kartı, telepati kartıdır. Bu kişinin sezgileri güçlüdür. Uyku ve rüya görmeyi de ifade ediyor olabilir. Telepatik aktiviteyi sembolize eder.

Ay kartı, aydınlık yüzü, romantizmi, hayal gücünü, güçlü hissetme yeteneğini simgeler. Çalışma hayatınızdaki korku ve güvensizliği, bir sınavda başarılı olamama endişesi, işsiz kalma korkusunu simgeler. Korkunun gereksizliğini bilsek de bunu yüreğinizde yaşamaya devam edersiniz. Ruhunuzun derinliklerine inin. Orada güvensizliğinizin ve korkularınızın temelini bulacaksınız. Bu ayni zamanda kendini keşfetmek ve yaşamla ilgili korkularınızı yenmek için fırsattır. Paylaşım çevrenizle de rahat iletişim kurmanızı sağlayacak, destek ve sempati toplayacaksınız. Kıskançlık ve terk edilme korkusu ilişkinize zarar verebilir. Dikkat edin.

Düz  Gizli düşmanlık ve aldanma, tuzaklar, aniden yapılacak hatalar. Tehlikeler, kararsızlık, sevilen birinin başına gelebilecek bir şanssızlık. Belirsizlik, bulanıklık, hata yapma olasılığı. Şaşkın hissetmek, yönünü kaybetmek, karışık düşüncelere sahip olmak, korkmak. İllüzyonlara inanmak, gerçekçi olmayan fikirler edinmek. Hayal gücünün uyarılması ya da harekete geçmesi. Çevredekilerin güvenilmezliğine ilişkin bir işaret. Yalnızca kendine güvenme gereği. Akıl yerine sezgi ile ilerleme önerisi, gizli psişik güçlerin açığa çıkması.Gizli düşmanlık ve aldanma, hatalar. Tehlikeler, kararsızlık, sevilen birinin başına gelebilecek bir şanssızlık. Niyetli olanın, en içten gelen, anlamsız bir sezgi ile rahatlayabileceği.

Ters  Büyük zarara yol açmayacak problemler, sakin huzurlu bir ortamın geleceğinin habercisi. Risk almama gereği, bilinmeyene karşı dikkatli olunması yönünde bir uyarı. Bir ihanetin kısa sürede fark edilmesi, üzüntünün kolayca atlatılacağının işareti. Sinir bozukluğu, kararsızlık, iradesizlik, yanlış davranış ve pasiflik. Sinir bozukluğu, kararsızlık, iradesizlik, yanlış davranış ve pasiflik. Hileler.Hilekarlık ve namussuzluk artık bitiyor, demektir. Dürüst, yalansız bir aşk ve alaka ortaya çıkar. Kendini kandırmak bu kartla yok olur. Bu kart, yaratıcılığın kartıdır. Telepatik aktiviteyi sembolize eder.

Advertisements
This entry was published on October 6, 2012 at 6:56 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: