BÜYÜCÜ

 Büyücü Kahramanın Yolculuğu’nun Lütuf aşamasının üçlüsünün (I Büyücü – II Azize – III İmparatoriçe) ilk kartıdır. Dolayısıyla Büyücü’de görülür bir başlangıç vardır ve bizim her çeşit şeyle meşgul olma arzumuza işaret eder. Ancak henüz her şey oluşma aşamasındadır ve esas olarak hissettiği şey üzerinde çalışmak ister ve sessizce de çalışıyor olabilir. Dışarıya bir şey göstermez ve dışsal olaylarla da pek ilgilenmez. Ama planlarını da hiç beklenmedik bir anda ortalığa serebilir. Aynı, hiç emeklemediği için yürüyeceğine dair bir işaret vermeyen bebeğin bir anda iki ayağı üzerine kalkışı gibi. Hem esnekliği, hem de cesareti mevcuttur ve ruhu faydalı şeyler yapma, yani lütfu bulma arayışındadır. Aksiliklerden yılmaz, aksine bu durum onu başka yaklaşımlar denemeye teşvik eder.

Değnek, sonsuzluk işareti ve aşağıya dönük el yukarısı ile aşağısı (gökyüzü-yeryüzü, ilahi- dünyevi, makrokozmos-mikrokozmos) arasındaki bağı, önündeki masa kare şekliyle dünyevi gerçekliği, üzerinde bulunan dört seri ise varoluşun bütünlüğünü oluşturan dört elementi (ateş, hava, toprak,su) ve aynı zamanda da yaşamda üstesinden gelinmesi gereken görevleri simgelemektedir. İnsan da zaten yaşamdaki görevlerini yerine getirmek üzere dünyaya gelir.Sihirbazın ayaklarının altında bir bahçe ve açmış çiçekler görülür, çiçekler arzulanan kontrol altına alınmasını ifade ederler. Sihirbazın astrolojik karşıtı Merkür’dür. O bir öğretmendir, ruhun gizli yollanın gösterir, zekâsını ve enerjisini Dünya’nın çevresine gerekli araştırmaları yaparak iletir. Sihirbaz, aynı zamanda mitolojik Tanrı Hermes’tir, yani Tanrı Zeus’un habercisidir. Üst düzeyden verilen bilgileri iletir, madde dünyasının efendisidir, varoluşu kanıtlar, realitenin derinliklerinde başka bir şeylerin bulunduğunu ortaya koyar, Deli’nin rehberidir. Aynı zamanda da aldatıcıdır. Sihirbaz,, kişisel dogmanın bilincindedir, egosunun farkında olarak, büyülü güçlerini kullanır ve dünyayı ele geçirmeyi amaçlar.

Aktif ve yaratıcı prensibin temsilcisi, her şeyi aydınlatan ve berraklık için çabalayan güneş bilincimizdir. Yaratıcılığın, zekanın, yeteneğin, isteğin ve gücün simgesidir.İçsel inancımız sayesinde, bugüne kadar bizim olanaklarımız dışında diye düşündüğümüz şeyleri gerçekleştirebileceğimiz anlamına gelir.Büyücünün ana teması kalbiyle özdeşleşen bir gayesi ve ideali olmasıdır. Bu yitirildiği takdirde kartın yalnızca aktif olmak için aktif olmaya yönelmek ve diğerlerini manipüle etmek şeklinde ortaya çıkacak olan olumsuz yönü konusundaki uyarısını da göz ardı etmememiz gerekir.

Merkür gezegeni tarafından yönetilen Büyücü, Tarot’un güçlü kartlarından biridir. Zekayı, enerjiyi, yeteneği, iletişim becerisini, 6. hissin kuvvetini ve özgüveni simgeler. Gizli olana, sırlara ilişkin merakı temsil eder. Ancak bu merak, gerçeği gözden kaçıran bir merak değildir. Bilinen ile bilinmeyen arasında denge kuran bir bilgeliği de ifade eder. Kartta büyücü bir masanın önünde durmaktadır. Masanın üzerinde kupa, asa, kılıç ve tılsım görülmektedir. Bunlar büyücünün maddi dünyadaki isteklerini simgeler. Büyücü bu isteklerine ulaşmak için göklerden güç ister. Başının üzerindeki kozmik ışıma, düşünce ve duygu arasındaki ahengin ve ebedi hayatın simgesidir. Bir elinin yukarıya, bir elinin aşağıya bakması onun yer ve gök arasındaki bağlantısını gösterir. Bu semboller yüksek zeka ve keskin bilincin işaretidir. Büyücü kartı büyük sorunların üstesinden gelme gücünün göstergesidir. Kaderin kişinin elinde olduğunu vurgular. Tüm bu anlatılanların yanında Büyücü kartının göz ardı edilmemesi gereken bir niteliği de yüksek bilince rağmen, bilinmeyen güçlerin ihmal edilmemesi gerektiğine de işaret eder. Asıl söylemek istediği bilinen ve bilinmeyen güçlerin derin uyumunun varlığına dikkat çekmektir. Büyücü kartı toplunu yöneten kişilere de işaret etmektedir.

Büyücü, zeka, beceriklilik, özgüven ve hayati faal olarak geliştirme yeteneğini simgeler. Büyücü, olayları etkin olarak ele alacağınızı ve etkileme gücünüzün bilincine varıp bunu başarıyla kullanabileceğinizi gösterir. Enerjinizi doğru kullanarak projeleri başarıyla sonlandıracaksınız. Düşüncelerinizin gücü ve özgüveniniz sayesinde imkansızları bile başaracaksınız. Aşk yaşamınızda büyük bir hayranlık ve etkileşimli bir çekim yaşayabilirsiniz. Siz de duygularınızın gücünü gösterin. İnandıklarınızı yapın. İşlerinizin üstesinden kolayca geleceğinizi göreceksiniz.

Düz Mucize habercisi. Yaratıcılık ve beceri işareti. Gücünün farkına varma, kendine güvenme yönünde bir uyarı. Kişiliğin olgunlaşması. Riskleri göze alarak, yeni girişimlere başlanacağı yada başlandığı. Cesaret ve başarı habercisi. Kaderde yeni bir sayfa. Organizasyon ve diplomasi becerisi. Başarıya giden adımların doğru planlandığının göstergesi.Ustalık, politika, kişinin kendine güvenmesi, riskler, başarıya ve amaca doğru ilerleme, kişisel kontrol yeteneği, arzular, önemli kararlar, önemli bir yeni dönemin başlangıcı, öğretiler, yeni yetenekler, yeni meslekler.Hırsı, arzuyu temsil eder. Düşünce gücü önemlidir bunun yanında yetenek de kendini gösterir. Bu kartı seçen erkek, hırslı bir kişiliğe sahiptir. Kendine güveni yüksektir. Bu kartı seçen kadın da kendine güvenir ve karşısındaki erkek kendini ona adar. Bu kartı seçen kişi; moda veya serbest işle uğraşır.

Ters  Korkaklık. İrade zayıflığı. Tedirgin ve kararsız bir durum. Hedefe ilerlemekte güçlük çekmek. Kararsızlığın bir kayba yol açacağı yönünde bir uyarı. Depresyon. Ruhsal bozukluk.Eldeki gücün kötü amaçla kullanılması, irade zayıflığı, endişeler, skandallar, akıl hastalıkları, hileler, kurnazlıklar. Işık rehberi.Yarım kalan işleri temsil eder. Kötü amaçlar için planlar gerçekleşir. Bu kartı seçen kişi, genellikle güvenilmez bir kişiliğe sahiptir.

Advertisements
This entry was published on October 6, 2012 at 6:09 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: