DELİ

 Dağlık bir yörede, genç bir adam, uçuruma doğru yürüyor. Önündeki uçurumu görmezlikten gelen bu genç adamın omzunda ucunda bir dağarcık asılı olan bir sopa vardır. Sol elinde ise, özgürlüğü sembolize eden bir gül bulunur. Deli, Tarot’un en önemli kartlarındandır.Yeni doğmuş bir çocuk gibidir, dünyaya saf, masum ve habersiz olarak gelmiştir, hâlâ şuursuzdur. Peşinde koştuğu kelebeğin izinde, ahdini arar. Deney için gereksinmelerini, toplumun her alanında ve düzeyinde bulmaya çalışır. Ama alışılmışlığın dışındadır. O, bir avaredir, düzenli ve organize yaşamın dışına çıkar, gider. Kendi yolunda giderken, kuralları ve tabuları dinlemez. Çılgınca hareket eder ve dehasının kaynağını da yanında taşır.

Başlarda, kabul edilmez ve sevilmezken, sonradan toplumu bütünleyen bir hale dönüşür. Deli, yeni başlangıçların, yeni dönüşümlerin, yeni yaşamların müjdecisidir. Öğrenmek isteyen bir çocuk gibi, tehlikenin her türüne âdeta koşarak gider. Tarot’un Joker’i Enkarnasyon sezgileri ile, umutla kelebeğini kovalar durur. Sezgi gücü sayesinde, gizemli boyutlara rehberlik eder. Ruhsal olarak, coşkulu, neşeli ve keyiflidir. Zorluklan, problemleri, ikilemleri ancak ima yolu ile ortaya koyar. Henüz bütünleşmediği için, eylemlerinden sorumlu değildir. Yaşam yolunun dışında bulunmayı sever, yaşamın içine kelebeğinin sayesinde girer.Deneyimleri ve yanlıştan, ikilemler halindedir.

Persephone, Inanna, Psykhe, Karl Lear’in en küçük kızı, Perceval, Gılgameş, Herakles, Perseus, Orion mitolojide adı sıkça geçen kahramanlardan bazılarıdır. Ya da Yıldız Savaşları’nda Skywalker (yolculuğu kendisi seçen) ve Han Solo (kendini maceranın içinde bulan), Yüzüklerin Efendisi’nde Frodo (kendini maceranın içinde bulan) ve Aragorn (yolculuğu kendisi seçen). Mitolojide ya da filmlerde anlatılan kahraman hikayeleri aslında fantastik biçimde anlatılan bizim yaşamlarımızdır.

En zor problemleri çözen kişiler genellikle çözebileceğini düşünmediğimiz kişiler, yani bizim gibi kişiler olurlar ve bu da Joker’le ifade bulur. Dolayısıyla Joker bizizdir ve kahramandır.

Joker neşeli, kaygısız ama aynı zamanda tehlikeli olabilecek bir tavra işaret eder. Budalalığı temsil eder ama belki de bu kasti bir budalalıktır.

Marie Louise von Franz demiştir ki: “Budala… kişiliğin temel özgünlüğünü ve bütünlüğünü temsil eder… Bu bütünlük, zekadan veya özdenetimden ya da başka herhangi bir şeyden çok daha önemlidir. Durumu kurtaran ise özgünlüktür.”

Beyaz güneş bunun budalalıktan abdallığa, yani aptallıktan abdallığa giden yol olduğunu gösterir. Yolculuk sonunda soytarı gene sade ve mütevazidir, ama çocukça saflığı bir bilgelik kazanmıştır. Köpek ise bu yolculuktaki içgüdülerin ve diğer rehberlerin yardımını temsil eder. Arkadaki tepeler katetmesi gereken yolu gösterir ve bu tepeler Ermiş’in evidir. Ermiş kendini bilmeyi ifade eder ve ilk eşiktir. Bohçaya gelince, Sheldon Kopp bu bohçayı “kullanılmayan bilgilerin çantası” diye tanımlamıştır.

Joker ya hiç bir şey bilmiyordur ya da bildiklerini kullanmıyordur. Bu nedenle bildiklerinden dolayı engellenmiş ya da bloke olmuş durumda değildir.

Bir diğer anlamda Joker içimizdeki çocuğu simgeler ve biliriz ki bu çocuk daima yeni şeyleri denemeyi, keyifle bilinmeyen yollara gitmeyi sever. Bu önyargısız açıklık gerçekten yeni olan bir şeyi öğrenmek için en iyi yaklaşımdır. Bu nedenle Waite bu karta “bilgiyi arayan akıl demiştir”.

Sayısal anlamda bakacak olursak, sıfır sayısı Arapça “sifra” yani şifre kelimesinden türemiştir. Görünen bir değeri olmamakla birlikte sonsuz olasılıklar barındıran ve eksik olan her sayının yerine geçebilecek bir değerdir. Mayalar, ki sıfır kavramını ilk keşfeden onlar olmuşlardır, bu sayı için sembol olarak istiridye kabuğu ve salyangoz (spiral) kullanmışlardır. Salyangoz mevsimsel yenilenmenin, yani yeniden doğuşun simgesidir. İstiridye kabuğu da rahmi ve cenini simgeler. Mısırlılarda ise sıfır kozmik yumurta gibi bir olasılıklar bütününü temsil eder.

Joker’in gücü onun dairesel biçiminde yatar. Yaşam yolculuğumuzda çocukluğun bilinçaltı sezgileriyle bilgi yoluna çıkar, yaşlılığın bilgeliği olan sezgisel algımızla geri döner ve daireyi tamamlarız. Joker’in bizden talep ettiği hayatı yaşamamız, sadece kitaplardaki bilgilerle yetinmeyip bilgiyi deneyimler yoluyla kazanmamızdır. Joker bizi kahraman olmaya, ön yargılar olmaksızın bir macera yaşamaya çağırır.

Hatalarının, kendisini esarete düşüreceğini düşünerek, daima ileriye doğru koşar. Yanında yani, dağarcığının içinde hep anılarını taşır ve onları hep ileri sürer.Böylece kaybettiklerini yeniden kazanacağını sanır. İlkel bir saflık ve masumiyettedir. Elindeki çiçek, bir diğer anlamda, ruhudur, bu şekilde ilahiliğin bir parçası onun hep yanındadır. Sezgisi ile, bu ilahi ışık birleştiğinde ileriye dönük yargılan güçlenir ve kesinleşir. Deli, ters konumda bilinen Joker kartının fonksiyonunu görür yani her şeyin, her kavramın, her düşüncenin yerine kullanılır. Önceleri, tüm kaosların ve anarşilerin savunucusu ve lideridir ama uyandıktan sonra, bunun böyle olmaması gerektiğini anlar, sadece deney kazanmıştır.

Düz : Beklenmeyen olaylar ve etkileri gösterir, bu durumda eldeki güç kullanılmalıdır. Yaşamsal önem taşıyan bir seçim. Dikkatsizlik, kaygısızlık, kader çarkının yeni bir aşaması, yolculuklar ve israf.Bu kart önemli tercihler doğurur, yaşama büyük değişiklikler getirir. Burada, anahtar kelime fırsattır. Farklı bir çevre sizi bekliyor olacaktır. Bu kart, yeni başlangıçlara, fırsatlara işaret eder. Bu kartı seçen kişi, aşk konusunda hayatının fırsatını yakalayabilir.

Ters : Yanlış seçim, ihmal, bozulma ve dağılma, gelişmenin engellenmesi, zorlayıcı olaylar ve önemsenmeyen olayların ana problemler haline gelmesi.Deli kartı ters olduğunda, şanssızlığa işaret eder. Endişelere, aptallığa ve bencilliğe yol açar. Diğer insanlar bu kartı seçen kişinin fikirlerini değiştirebilir. Ne istediğinizi tekrar gözden geçirmelisiniz. Yaptığınız hatalardan pişmanlık duyar ve utanabilirsiniz.

Advertisements
This entry was published on October 6, 2012 at 5:40 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: