GÜNEŞ

 Güneş, Kahramanın Yolculuğu’nun Dönüş Eşiğini Atlama aşamasının üçlüsünün (Güneş-Mahkeme-Dünya) birinci kartıdır.Güneş hayata bağlılığın, sağlığın ve huzurun habercisidir. Kaderde açılacak olumlu bir devre bu kart ile müjdelenir. Resimde çıplak bir çocuk bir ata binerek, kırmızı bir flamayı yukarı doğru tutmaktadır. Çocuğun çıplaklığı artık saklayacağı bir şeyi kalmadığını göstermektedir. Kırmızı flama ise hareket ve enerjiyi simgelemektedir. Flamanın çocuğun sol elinde olması, kontrolü sağ el ile ilişiksi olan bilinç üstünden, bilinç altına geçtiğini göstermektedir. Bununla yapılan işin beden ve zihin tarafından benimsendiğini, artık bir uzmanlaşma devresine de gelindiği algılanır. Güneş gençliği, diriliği, yapabilme gücünü de işaret eder. Bizi içimizdeki karanlıkları yenip onların aydınlık yönlerini keşfetmeye davet eder, gün ışığına çıkmaya çağırır. Güneş kartı Güneş’le yönetilir ve refahın, iyimserlik döneminin başladığını haber verir. Ayrıca anlayışlı bir sevgiyi de sembolize eder.

Güneş, karışıklıkların ve korkuların atlatılacağı dönemi simgeler. Yeniden doğuşu ve huzuru haber verir. Karakterimizin yani kişiliğimizin yeniden doğusunu simgeler bu kart. Bu uyanış doğanız gereği size rahatlık ve esenlik getirecektir. Kendine ulaşma ve gelişen güven duygusu doğru ve rahat kararlar almanıza yardımcı olacaktır. İsteklerinizi doğrudan isteyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Kendinizi gereksiz korku ve şüphelerden arındırın. İsteklerinize inanın. Bununla birlikte çevrenizdekilere yumuşak ve anlayışlı davranın. İlişkinizde sorunsuz, güzel günler sizi bekliyor. Çıkılacak bir tatil ilişkinizi, zevk alma açısından da benimsemenizi sağlayacaktır.

Düz  Olumlu bir devre, zorlukların aşılacağı yeni bir dönem. Başarı, hedefe ulaşma. Sanat ve bilim alanında gösterilecek bir başarı. Takdir edilmek, ödül almak. Zihin dünyasında rahatlama, ruhun aydınlanması. Var olanı benimseme, küçük şeylerden zevk alma, tatmin duygusu. Mutlu evlilik, tüm ilişkilerde huzur.Yeniden doğuş anlamını taşır. Bu kart, başarı ve mutluluğu getirir. Eğitimde, kariyer ve sanatsal alanda başarı sağlanacağı anlamına gelir. Aile ve aşk ele alındığında bir evlilik kartı olabilir. Sağlığın iyi olması demektir. Liderlik kavramı bu kartla bağdaştırılır. Sorunların üstesinden gelinir adeta yeniden doğulur. Bu yeniden doğuş fiziksel değişimle de kendini gösterir. Öz güven bu kartın simgesidir.

Ters  Ruhsal karmaşa, zihinsel huzursuzluk. Hedeflerin gerçekleşmemesi, gelecek üzerinde kara bulutlar. Mutsuzluk, her gelişmenin huzursuzluk vermesi. İşsizlik, bozulan ilişkiler, ailede huzursuzluk, boşanma. Boş hayallere kapılma, zaferi yanlış cephelerde arama. Kötü bir duruma düşme, yüz kızarıklığı.Yaşadığınız tatminsizliğin ve kederli, sıkıntılı durumlardan kurtulmanın yolunu bulabilme yeteneğine sahip değilsiniz. Hayatınızda ki yenilgiler sizin kendinize yardım etmeye çalışmanıza engel oluyor. Olumsuz, korku dolu ve dar görüşlülük sizi değişiklikler yapmaktan alıkoyuyor. Evliliğiniz ya da süregelen ilişkiniz başarısızlıkla sonuçlanabilir.Hayal kırıklığı, hüsranla sonuçlanmış olaylar ve tatminsizlik anlamını taşır. Bu olumsuz olayları olumluya çevirme yetisi yoktur. Yenilgiler bu kartı seçen kişiyi bezdirebilir. İlişki ve evlilikte sorunlar yaşanabilir.

Advertisements
This entry was published on October 6, 2012 at 6:57 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: