İMPARATOR

  Imparator kartı Kahramanın Yolcuğu’nun Çağrı aşamasının üçlü kart grubunun (İmparator – Aziz – Aşıklar) ilk kartıdır. Düzeni, yapıyı, belirginliği ve gerçekliği simgeler. Sosyal liderdir. İmparator dışsal yapıyı düzenleme ve inşa etme dürtüsür. Ve yaptıklarını toplumsal düzen çerçevesinde uygulamak ister.Dünyaya kontrol etme eylemini getiren eril güçtür. Oyun oynamak onun işi değildir. Akılcı olmayan hiç bir şeyle ilgilenmez, çünkü onu organize edip düzenleyemez. Kurallar koymak, düzen getirmek, kategorize etmek, planlar yapmak, otorite, gücün ve enerjinin etkin kullanımı hep İmparator’un işi ve amacıdır.

İmparator evresinde çok çalışmamız, somut görevler başarmamız, yaşamın keyifli yönünden feragat etmemiz gerekir. Etkin olan şeyler analiz, istatistik ve araştırma yapmaya yönelik kabul görmüş enstrümanlardır.

Ama sık sık adil olmayan bir şekilde suçlandığı gibi yaşama düşman değildir. Aksine sağ elinde asa olarak Mısır/kelt haçı tutmaktadır ki bu haç Mısırlılar için en net ve basit tabirle yaşam sembolüdür. Bu asa onu yaşamı koruyan ve sürdüren bir güç olarak tanımlar. Güvenliğin ve düzenin garantisidir. Büyük sorumluluk taşır.

 Ayrıca İmparator, İmparatoriçenin kontrolsuz tepkilerine bir amaç ve fonksiyon sağlamamıza yardımcı bir enerjidir. Aynı bir baraj inşa etmek gibi. Bu kart başta İmparatoriçe olmak üzere diğer kartların temsil ettiği faktörleri düzene koyan karttır.

Fikirleri, istekleri ve niyetleri gerçeğe dönüştüren gücü temsil eder. Bir işin düzgün ve en uygun şekilde nasıl yapılacağını bilen ifa eden, yapandır. Gücü azminde ve kırmızı hattı geçmeme yeteneğinde yatar.Ancak bu kartta fazla takılı kalmak tüm yaratıcılığımızın, spontanlığımızın ve neşemizin kaybolmasına neden olur. Sürekli analiz etme özelliğiyle yaşamdaki değişim (yolumuza çıkan yeni olguları analiz edebilmek için) hızına yetişemez ve kontrolü eline almak için telaşa düşer ve kendi doğasında kaos’u kontrol edebilme yetisi varken kendisi kargaşaya neden olur.İmparator Yang’ın dışa bakan yüzüdür.

İmparator açık havada bir tahtta oturmaktadır, başında tacı vardır, bazen de silahlıdır. Sağ elinde, eski Mısır’da Ankh veya Ansata adı verilen bir asa taşır. Bu asa, yaşam asasıdır, onun karşısında tüm karanlık güçler gerilerler. Sol elinde ise, bir küre vardır, küre hükmetmeyi simgeler. Tahtın ardında görülen çıplak tepeler, güç ve yönetimi ifade ederler. İmparatorun numarası.4’tür. Bu sayı dünyasal yasaları sembolize eder, sebep-neden ilişkisini anlatarak yeryüzündeki insan dünyasını işaret eder. İmparator, imparatoriçe gibidir ama onun gibi yaratıcılığı duygusal değildir, o güçle yaratır. Zekâsını ve aklım kullanarak, tüm dünyasal güçlüklerin üstesinden gelir. Mitolojik olarak, Yunan Tanrısı Uranüs’tür yani göklerin efendisidir. O, anne dünyayı, kozmik yumurta ile birleştirmiş, kaosun sonunda evrenin doğumunu sağlamıştır. İmparatorda, çok güçlü bir baba motifi görülür. Kudretlidir, cesur ve korkusuzdur. Karar verir ve hemen uygular. Mental düşüncenin tam bir temsilcisidir. Bilgeliği deneyimlerinden kaynaklanır. Astrolojik yönden, Koç Burcu’na karşıttır, erkek özelliklidir ve hava elemanıdır.

Düz: Kişilik kontrolü, ele geçirme, otorite, deneysel mental bilgi, yaratıcı enerji, kitlelere hâkim olma, kararlılık, kudret, himaye, zekânın duygudan önce gelmesi, liderlik yeteneği, dünyasal enerji.Tüm planların gerçekleşeceğine işaret eder. Liderlik ve güç bu karttadır. Mantık ön plandadır. Bu kartı seçenin analiz yeteneği güçlüdür, sorumluluk sahibidir ve öz güveni yüksektir. İmparator, tam disiplinli bir babayı simgeler. Bu kişiler genelde yüksek makama gelecektir.

Ters: İhtirasın mantığa üstün gelmesi, engeller, ham düşünceler, duygusal toyluk, etkin pozisyonun kaybı, güçsüzlük, zayıflık.İmparatorun ters olması, planların alt üst olacağı anlamına gelir. Bu kart, otoritersizliği simgeler, kartı seçen çok hayalperesttir. Ayrıca bağımlılık problemleri bu kartta olasıdır.

Doğanın tüm gizemli kurallarına karşı verilen bağımsızlık mücadelesini anlatır. Beklentilerimizin ötesinde biryere ulaşacağımızı gösterir.Düzene olan düşkünlüğümüzü, bilincimizi, disiplinimizi, sorumluluk duygumuzu ve kurallara aşırı bağımlılığımızı gösterir.Ancak tüm bunlarda aşırıya kaçarsak inatçılığa, rahatsız eden titizliğe, hükmetme arzusuna ve iktidar hırsına neden olabilir. Yaşamımızın dinamik, yapıcı ve otoriter bir dönemi başlar. Hayatımızın tüm sorumluluklarını üstlenip, kendi kararlarımızı verdiğimiz bir devredeyizdir. Enerjimizi kaotik unsurları yok edip, düzen ve disiplin getirmeye harcarız. Duygulara yer vermeyiz, mantığımız iş başındadır. Koruyucu, otoriter, kural koyan yapınız insanlarla problem yaşamanıza neden olabilir. Herkesin bir şansa daha sahip olması gerektiğini unutmamalısınız.

Önerilen davranış biçimi, kendinize hakim olmalı ve tutarlı davranmalısınız. Yapıcı olun ancak istek ve hayallerinizin ne derece gerçekleşebileceğini gözden geçirin. Başarıyı ancak sıkı ve azimli bir çalışma sonucu elde edebileceğinizi bilmelisiniz aksi halde daha mütevazi olmayı kabul etmek zorunda kalacaksınız.

İmparator kartının en temel iki ifadesi yapılandırma ve otoritedir. Waite destesindeki tasvirinde görünen Koç başlarından da anlaşılacağı gibi genellikle Koç burcu ile ilişkilendirilir ama o Oğlak burcudur. Sorumluluğu, düzeni, güvenliği, sürekliliği ve azmi temsil eder. Dişil İmparatoriçe’nin eril eşidir. İmparatoriçe analık etmeyi, İmparator ise babalık etmeyi temsil eder. İmparator, dört sayısının dünyasal gerçekliği ve dünyasal düzeni temsil edişi gibi, yapan, gerçekleştiren ve düzene koyandır. Baba, devlet, yasa koyucu, koruyan ve kollayandır. İmparatoriçe’nin özgürce akan, boşa giden ve zaman zaman da yıkan bolluğunu dengelemeye ve yapılandırmaya çalışır. Dünyasal düzeni korur ki trenler zamanında gelsin, uçaklar zamanında kalksın, oyunlar kurallarına göre oynansın ve otoriteye saygı gösterilsin. Kaos durumunda ise organize olmak gerektiğini söyler. Aşırı kontrol durumlarında, ki aşırı katılığa ve muhafazakarlığa meyli çoktur İmparator’un, bu kısıtların ne kadar hapsedici olduğuna dair bizi uyarır. 

İmparator sınır koyar, çünkü İmparatoriçe ile arasındaki sınırı çok büyük zorluklarla ele geçirmiştir ve bilir ki eğer ele geçirdiklerini gereği gibi korumayı sürdürmezse İmparatoriçe onları birer birer geri alacaktır. Ancak bu durum onun korumacılıkta aşırıya kaçmasına ve sınırlarını gereğinden fazla sağlam inşa etmesine neden olur ve biraz da İmparatoriçe’nin eşref saatinin belirsizliğinin korkusuna onu tamamen dışlar. Hâlbuki bu sınır geçirgen olmak durumundadır. Yani İmparator sürekliliği sağlamaya çalışırken sürdürülebilirliği de gözetmek durumundadır. Sürdürülebilirlik için yapılan tanımlar içerisinde Birleşmiş Milletler’in şöyle bir ifadesi yer alır: “İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.”

İmparator kartının anahtar ifadelerinden biri de ‘tecelli’dir. Dolayısıyla İmparator yılında dünyanın bu yeteneği tecelli etmeye başlamak durumundadır. Bunu dünya, yani insanlık isteyerek ve gönüllü olarak yapmaya başlasa iyi olur, çünkü İmparator teması aktifken sen istesen de ya da istemesen de, koşullar seni bunu yapmaya zorlayacaktır. İmparator spontan değildir ama İmparatoriçe spontandır ve dediğimiz gibi eşref saati de hiç belli değildir. Üstelik İmparator’un koruyamadığını ondan geri alacağına dair gönderdiği işaretlere karşın misyonunu yerine getirmeyen İmparator’un bu tavrına karşı İmparatoriçe’nin sabrının tükenmeye başlamış olması da olasıdır.

İmparator’un mesajları:

  • Bildiğimizi okuyuşumuz ya da sorumluluk almayışımız konusunda kendimizi sorgulamamız,

  • Gücümüzü nasıl kullanmakta olduğumuzu iyi kavramamız,

  • Beklenmedik olarak ortaya çıkan sorunları değerlendirirken mantıklı bir muhakeme yapmamız,

  • İşimizde ya da ilişkilerimizdeki rollerimizde daha fazla sorumluluk üstlenmemiz,

  • Yaşamımızda mevcut olan bir otoriteye ilişkin görüşlerimizi ve davranışlarımızı gözden geçirmemiz,

  • Kendi otoriter tavrımıza ya da onun eksikliğine yönelmemiz,

  • Kendimizi derleyip toparlamamız ve disipline etmemiz gerektiğidir.

Advertisements
This entry was published on October 6, 2012 at 6:21 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: