SAVAŞ ARABASI

 Araba kartı Kahramanın Yolculuğu’nun Eşikten Atlama aşamasının üçlü kart grubunun (Araba – Adalet – Ermiş) birinci kartıdır.İleriye doğru atılacak büyük bir adımın simgesidir. Kendini ispatlama hevesini, olayların sevindirici olacağını gösterir. Hedefime ulaşabilmek için güçlüklerle mücadele etmeye ve kendimi yönlendirmeye hazırım.Yaşam deneyimi, çelişkilerin üstesinden gelme, bilinçlenme, yeniye ve hedefe yönelme.Koç, güçlerin harekete geçmesi olarak.Gençlik Deneyimsizliği.

Kendinizi kontrol etme, duygusal kararsızlığınızdan kurtulma, disiplininiz ve güçlüklerin üstesinden gelme zaferinin peşindesiniz. Bu çizginizin sonucunda sevindirici olaylarla karşılaşacaksınız. Davranışlarınız kendinizi ispat etme yönünde değil, başarınızın devamı yönünde seyretmelidir. Unutmayın daha öğreneceğiniz çok fazla şey var.

Araba kartında kahraman yola çıkar. Dolayısıyla Araba kartı yılında olan bir kişi için o yıl ileriye doğru atılma yılıdır. Ama nereye ve nasıl atıldığına dikkat etmek, dizginlere iyi hâkim olmak ve gemi azıya almamak gerekir. Siyah koşum hayvanı bir yöne, beyaz olan ise başka bir yöne çektiğinde eğer kahraman dizginlere hâkim olamazsa maddi ve manevi oldukça hasarlı bir kazaya sebebiyet vermesi işten bile değildir. Bunun yaşanmaması ve fethedilmek üzere yola çıkılan dünyanın gerçekten fethedilebilmesi için kahraman kendi yedi erdemini ve kendi yedi ölümcül günahını iyi bilmeli ve günahlarını erdemleri ile dengelemelidir. Aksi takdirde fethettiğini sandığı yere bayrak dikmek üzere çıktığında o yere çoktan adaletin kılıcının dikilmiş olduğunu görebilir. O nedenle yedi erdem ve yedi ölümcül günahın üzerinden geçmek ve onları hatırlamak bizim için önemlidir. Üstelik bir sonraki kart olan Adalet kartı bizden yapmadıklarımızın veya yanlış yaptıklarımızın hesabını soracak, bunun için bizi belki de hiç de hoş olmayan durumlara sokacaktır, yani hem dünyasal hem de ilahi adalet devrede olacaktır.

 Önce bir erdemlere bakalım. Nedir bu yedi erdem?Bu yedi erdem inanç, umut, hayırseverlik, basiret, adalet, ölçülülük ve sebattır. Yedi ölümcül günah ise kibir, haset, hiddet, tembellik, açgözlülük, pisboğazlık ve şehvettir. Ve denir ki her iki grupta da ilk üç sırada yer alanları tanrılar ödüllendirmekte ya da cezalandırmakta asla geç kalmazlar. Ancak burada inanç konusunda bir not düşmek gerekir. Bu inanç Aziz’in kahramana vicdanını geliştirmeyi öğretirken ve yaşamına, varlığına dair anlamı kavramasına yardımcı olurken sahip olabilmesini sağladığı inançtır ve dindar olmaktan çok daha ötedir. Benzer bir notu şehvet için de düşmek ve şehvet ile cinselliği birbirine karıştırmamak gerekir.

Bu erdemlerin ve günahların tanımlanmaları ve prensip olarak dillendirilişleri ortaçağda hıristiyanlık tarafından yapılmış olmakla birlikte insanlığa, insan olmaya dair evrensel değerlerdir ve aynı izleri Mevlâna’nın yedi öğüdünde ve hatta diğer tüm öğütlerinde de buluruz. Aslında bunlar bize yaratılış mitlerinden başlayarak tüm mitolojik hikayelerde anlatılırlar. Yani insanlık bunları semavi dinlerden de önce duymuş ve bilmiştir, ama ne yazık ki hâlâ da duymaya ve bilmeye ihtiyacı vardır.

Yedi sayısı hayatımızda çok yeri olan, önemli bir sayıdır. Yedi tepenin şehrinde gonca güller bırakır, yedi kıtayı gezmek isteriz. Yerin yedi kat dibine girer,yedi düvele meydan okuruz. Yedi renkli gökkuşağını görünce mest olur, yedi notayla müzik yaparız. Haftanın yedinci gününü sever, dünyanın yedi harikasını merak ederiz. Kâbe’yi yedi kere tavaf eder, şeytanı yedi taşla taşlarız.

Kartın tanımı: Soylu biri olduğu anlaşılan genç bir savaşçı, iki sfenksin sürdüğü bir arabayı sürüyor. Sağ elindeki asa, otoriteyi ve iradeyi sembolize ediyor. Arabanın önündeki sembol ise, pozitif ve negatif güçlerin birliğini ifade ediyor. Arabayı çeken sfenksler iki renktir. Beyaz olanı merhameti, siyah olanı ise, gerçek ama katı bir adaleti simgeliyorlar. Astrolojik yönden bu kart, Yengeç burcuna karşıttır. Dişi özellikli ve hava karakterlidir.

Düz: Sanatsal konularda başarı. Yardım, tedbir ve mücadele. Parasal doyum ve rakiplerin atlatılması. Eş seçimi, intikam, sıkıntı ve rahat bir yolculuk. Ün ve başarının kişisel çabayla kazanılması. Tüm zorlukları yenme, kulaktan duyulan iyi bir haber.Hislerin ve isteklerin kontrolü anlamına gelir. Bu kart, sorunların çözüldüğüne ve sıkıntılardan zaferle çıkıldığına işaret eder. Bu kartı seçen kişiler, düşüncelerinin duyarlılığını, kendilerini sorgularlar. Savaş arabası, negatif düşüncelerden uzak, tehlikenin üstesinden gelen kişilere yöneliktir. Kartın ana teması, tüm zorluklardan başarıyla çıkmaktır.

Ters : Ahlak dışı bir zafer ve basan, yenilgi ve kavga. Evliliğin bitmesi. Niyetlinin hayvani duygularına uyan, hırsın getirdiği bir yenilgi. Acımasızlık ve egoizm.Yenilgiyi temsil eder. Bu kartta duyguların dengesi bozulur ve kontrol zor sağlanır. Olumsuzluk alışkanlıklara, bağımlılığa işaret eder. Bu kartı seçen kişi kendi kendini yer.Yenilgiyi temsil eder. Bu kartta duyguların dengesi bozulur ve kontrol zor sağlanır. Olumsuzluk alışkanlıklara, bağımlılığa işaret eder. Bu kartı seçen kişi kendi kendini yer.

Savaş Arabası Kartı, ileriye dogru atilacak büyük bir adımın simgesidir. Sizin, bulundugunuz çevreden kopup başka ortamlara ve çevrelere gireceginizi ve kendi yolunuzdan gideceginizin habercisidir.Yeniligin size iyi şeyler getirecegini ve sevindirici olaylar yaşayacagınızı gösteren tek tarot kartıdır.Bu kart kisinin kendine olan aşırı güvenini simgelediği gibi, Gücünüzü abartmamanız yönünde sizi uyarır.İleriye yönelik önemli bir adim attıgınızın göstergesidir. Buda size yeni bir kariyerin kapılarını ardına kadar açtıgını gösterir. Ancak bu dogru yolda bencillik etmemeniz gerektigini unutmamalısınız.

Baskalarının empoze ettigi düsüncelerden kurtulup kendinize özgü dünyanızla hareket etmelisiniz.İstekleriniz ve duygularınız arasındaki uçurumun yarattıgı çeliskiyi kaldırarak, düşüncelerinizdeki çeliskilere son vermelisiniz.Eski çevrenizden bir kopuş süreci yasayacaksiniz.Bu Kart aynı zamanda yeni bir ilişkinin de habercisidir. Eski alışkanlıklarınızı silecek, yeni başlangıçların vede bir olayın habercisi olabilir.

Araba, kahramanın yetişkinliğe doğru yola koyuluşunu betimleyen karttır. Kahraman, Aşıklar’da yüreğinin sesini dinleyerek almış olduğu cesurane karar ile babaevini terkeder ve olgunlaşma yolunda kutupsal dünyaya adım atar. Kahramanın motivasyonu, harekete geçmiş olmanın coşkusu ve bilinmeyene doğru gidiyor olmanın heyecanıdır. Zaman ise kahramandan yanadır. Nihayet sırça fanusundan çıkacak, yaşamdaki ikilikle ve çelişkilerle tanışacaktır. Onların üstesinden gelmeyi öğrenecek, kendisini ispatlayacaktır. Bu nedenledir ki kartın tasvirinde biri siyah diğeri beyaz, iki koşum hayvanı vardır.

Kimileri Araba kartını anlatmak için eski bir Cherokee hikâyesini anlatırlar. “İki Kurt” isimli bu hikâyede büyükbaba torununa yaşamın ne olduğunu öğretebilmek için kendisi de dahil tüm insanların içerisinde sürmekte olan bir kavga olduğunu söyler. Bu, iki kurt arasındaki korkunç bir kavgadır. Kurtlardan birinin kötü – öfke, haset, korku, pişmanlık, keder, açgözlülük, kibir, kendine acıma, suçluluk, hınç, aşağılık duygusu, yalanlar, boş gurur, kendini beğenmişlik ve ego,  diğerinin ise iyi – neşe, huzur, sevgi, umut, dinginlik, alçak gönüllülük, iyi yüreklilik, yardımseverlik, duygudaşlık, cömertlik, doğruluk, şefkat ve inanç olduğunu anlatır. Torunu kavgayı hangi kurtun kazanmakta olduğunu sorduğunda ise büyükbabanın cevabı, “Hangisini besliyorsan, o!” olur.

Bununla birlikte, kurtlardan birini beslerken diğerini aç bırakmamak gerekir. Sonuçta bu arabayı iki koşum hayvanı birlikte çekeceklerdir. Bir hayvanı aç bırakmak onun hırçınlaşmasına ve saldırganlaşmasına neden olacaktır. Oysa Araba kartında esas olan dizginlerin hâkimiyetini elden bırakmamaktır ve hırçın bir koşum hayvanı ile bu hâkimiyet mümkün olmaz. Üstelik Araba zamanı kahramanın sağlıklı bir ego geliştirmesi gereken zamandır. Bunun için hayvanın da sağlıklı beslenmesi gerekir. Beslemek bir canlının tüm maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak demektir ve karın doyurmaktan öte bir şeydir. Örneğin bir çocuk anne ve babası tarafından beslenirken onlar tarafından farkedilmeye, sevgi ve kabul görmeye, korunmaya ve kollanmaya ihtiyaç duyar. Bu olmadığı takdirde çocuk yaşama karşı öfke ve isyan duygularıyla dolu bir birey olarak büyür. Anne ve babası da çocuklarına sevgiyi ve sevmeyi öğretemedikleri gibi ona yaşamı ve yaşamayı da öğretemezler. Bu içimizdeki kurtlar için de geçerlidir, onlar da farkedilmek ve kabul görmek isterler. İkisi ancak bu yolla uzlaşabilir, bütünleşebilir ve birlikte, yan yana yola koyulabilirler.

Araba kartı kahramanın bildik ve korunaklı ortamına veda ederek koyulduğu büyüme yolunda çatışmaların ve çelişkilerin üstesinden gelmesi ve kendi dünya kavrayışını geliştirmesi gereken bir dönemdir. Kahramanın özgüveni yerindenir. Araba kartının devrede olduğu dönemde kahraman kendi gemisinin kaptanı olmayı öğrenir. Ancak burada kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken anahtar ifade bunun henüz bir öğrenme süreci olduğudur. Dolayısıyla kahramanın kendi gerçek kapasitesini iyi tartması ve kendi gücünü tahminde aşırıya kaçmaması gerekir. Bir anlamda yeni yerler fethetmek üzere yola çıkmış olan kahraman, özgüven konusunda aşırıya kaçtığı takdirde kendisini henüz bir fetih gerçekleştirmeden fatih ilan etme yanılgısına düşebilir, bunun sonucu olarak da Ikaros ve Bellerophontes ile aynı kaderi paylaşmak durumunda kalabilir.

 Araba kartı bize kendisinin etkin olduğu süreçte koşullar bizim lehimize olmakla birlikte yola koyulurken gittiğimiz yönü iyi belirlememiz, hedefimize odaklanmamız, enerjimizi iyi dizginlememiz ve dengelememiz, aşırı hız sebebiyle bir kazaya sebebiyet vermememiz ve önümüze çıkanı ezip geçmemeye özen göstermemiz gerektiğini söyler.

Advertisements
This entry was published on October 6, 2012 at 6:28 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: