ŞEYTAN

   Şeytan kartı Kahramanın Yolculuğu’nun Yeraltı Dünyasına İniş aşamasının üçlü kart grubunun (Ölüm–Denge–Şeytan) üçüncü kartıdır.Kartlar arasında en zor yorumlananıdır. Genelde yapılacak olanların engellenmesi, isteksizlik, inançlarınıza ters düşen durumlarla karşılaşacağınızdır. İki yüzlü ve maddiyata önem veren kişilerle karşılaşacağınızı işaret eder. İş ve aşk hayatında karşınızdaki kişinin açgözlü olduğunu, rekabet savaşını ve kendini beğenmişliğini işaret eder.

Tarot’un en etkin kartlarından biri olan Şeytan, dikkatli olunması yönünde bir uyarıdır. Kartta boynuzlu ve kanatlı bir şeytan görüntüsü vardır. Bir abanoz ağacı gibi sert olan kanatlar, bizlere gözden düşmüş melek olan ışık getirici Lucifer’i hatırlatır. Boynuzları ise Pagan bereket tanrılarıyla olan ilişkisini gösterir. Alnındaki ters yıldız insanın şeytana esir olması ve bilincinin yanılmasını simgeler. Arka zemin tanımlayamadığımız korkulardır.Bu kartta Aşıklar kartındaki iki çıplak figür de görülmektedir. Ancak bu kez adam ve kadın bir zincirle birbirine bağlanmış ve şeytanın önünde durmaktadırlar. Adamın kuyruğu burçların yanlış kullandığını, kadının salkım biçimindeki kuyruğu ise yaşam şarabının yanlış kullanıldığını göstermektedir. Bununla insanların özgürlüklerini, kendi yanlış seçimleri sonunda kaybettikleri anlatılmaktadır. Şeytan tehlikeli işler içinde olduğumuzu anlatır. Yönetici burcu Oğlak olan bu kart maddeye düşkünlüğü, saplantılı sevgileri ve şehvet düşkünlüğünü ifade eder. Şeytan kartına getirilebilecek en olumlu yorum ise bir sorunun çözümü sırasında içimizdeki gölgeler ile karşılaşacağımızdır. Kartın sayısı on beştir, 1 ve 5’in toplamı altıdır. Bu sayı, Arabik sayı sembolizmine göre şeytanın sayısıdır. Mitolojik yönden bu kart, Tanrı Dionisos ile eşdeğerdir. İnsanın şeytanla buluşması, olabilecek en tehlikeli buluşmadır. Çünkü o, insanın öz enerjisini içine alır ve özümler. Okültizmde ise Şeytan, tanrı Pan ile özdeşleşir. Pan, döllenme, bereket ve ölümsüzlük simgesidir.

Bağımlılıkla ilgili tecrübelerin yaşanacağı, isteksizlik, yapmayı planladığınız işlerin engellenmesi, inançlarımıza ters düşen durumlarla karsılaşacağı gösterir. İş yaşamınızda etik değerlerinizin ve değerlendirmelerinizin, iyi niyetinizin sınanacağı anlamına gelir. İçinde bulunduğunuz konum, yapmak istediklerinizi engelliyor. Gücünüzü ispatlamak zorunda kalacağınız bir olay yaşayacaksınız. Çok dikkatli olmalısınız. Dayanılmaz bir cazibe sizi tutsak edebilir. Bu aşamada uzun süreli pişmanlıklar yaşamanız olası. Kendinizi tanımak için bir yolculuğa çıkın. Kendinizi keşfedin ve gerçekte nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığınıza karar verin. Çünkü bazen aynadaki görüntünüz sizi bile korkutuyor.

Düz  Esaret, özgürlüğün kaybı, kontrolün yitirilmesi. İstenmeyen bir güce ya da birine bağlamak. Ruhsal sarsıntı, depresyon, melankoli, tatminsizlik. Hastalık. İhtirasların esiri olma: İiyi beklentilerin sona ermesi, gelecekten korku duymak. Yakınlarına güvenmemek. Başarısızlık, kötü bir dönem. Büyünün etkisinde kalmak. Gizli güçlerin etkisi.Korku kartıdır. Bir karar verileceği zaman korkular, hatalara yol açar. Bu kart, yüzeysellik, materyalizm ve dış görünüşü simgeler. Bu kartı seçen kişi, para konusunda iyi bir işe sahip olabilir ve dış görünüşü bunda etkilidir. Bu kart, şatafat, güvence ve para için kurulan evlilikleri gösterir. Kendi çıkarı ve para için insanları kullanır.

Ters  Ruhsal aydınlanmanın başlaması, maddi ihtiraslardan kurtulma yolunda atılan ilk adım. Özgürlüğün yeniden kazanılması. Boşanma. Bencilce isteklerin sonu. İçgüdülerin tehlikeli bir biçimde bastırılması veya içgüdülerin kontrol altına alınması gereği.Korkularınızdan kurtulacaksınız. Düşmanlarınızın ve bencil ihtiyaçların üstesinden geleceksiniz.Artık karşınızdaki kişinin tatsız rolünü sürdürmesine izin vermeyeceksiniz. Hırs ve sahip olduklarınızla ilgili derslerinizi aldınız. Kendinizi çıkarcı insanlara ve ilişkilere karşı koruyabileceksiniz.Olumsuz düşüncelerden, korkulardan ve materyalizmden kurtulmak anlamına gelir. Bencilliğin üstesinden gelinir. Hırs konusunda büyük dersler alınır. Çıkarcı davranışlardan kaçınır.

Şeytan insanlığa ışık getiren Lucifer, getirdiği ışık ise farkındalık ışığıdır. Ama Lucifer sonradan kibre kapılmış ve kendini her şeyden yüce görmeye kalkmış, bu nedenle de düşmüş ve yeraltındaki ruhların bekçisi olmuştur. Bu yüzdendir ki kartta Şeytan’ın elindeki meşale baş aşağı durmaktadır.

Şeytan kartının temasının etkin olduğu süreç karanlığa ışık getirilmesi gereken süreçtir. Meşalenin baş aşağı durmasının bir diğer ifadesi de budur. Şeytan bizim gölgemiz ve onunla yüzleşme zamanımızdır. Karanlığa ışık tutmak ise sevmediğimiz ve bilmekten korktuğumuz için inkar ettiğimiz, yok saydığımız ve hatta olduğunu bile bilmediğimiz yönlerimizin farkına varmak ve bu sayede  onların bizi esir almasını önlemektir. Şeytan gölgemiz olduğu için bu kart kişisel korkularımızla karşılaşmak, kararlarımızı ve yargılarımızı bu korkulara dayandırdığımız için de yanlış davranmak ve hata yapmak anlamına gelir. Kişinin korkusu en baş düşmanıdır ve konu gölge olduğu, farkındalık içermediği durumda da bu düşman mutlaka dış dünyada bir varlık bulur. Korku insanı öyle esir eder ve kişi o duruma öyle saplanır kalır ki onu bu durumdan kurtaracak değişimi gerçekleştirmek ya da zaten başlamış olan bir değişime ayak durmak fikri onu daha da dehşete düşürür. Halbuki meşale aşağıya bakmakta ve karanlığa ışık tutmaktadır. Üstelik zincirler çok gevşektir. Yani korkuyu yenip o zincirlerden kurtulmak kişinin kendi gücü ve iradesi dahilindedir. Dolayısıyla kişinin Şeytan temasında görevi içsel direncini kırmak, bilinçdışındaki karanlık yönlerini  bilincine taşımak ve dış bir unsurda varlık bulan yansıtmalarını geri çekmektir. Kişi bu noktada bunu yapabilecek donanıma ve güce sahiptir. Bu yüzden de durumunu farklı bir perspektiften görebilir, yansıtmalarını geri çektiğinde başkalarını suçlamayı bırakıp kendi içine dönüp oradaki zincirleri kırabilir.

 Şeytan kartından sonra gelen kartın Kule kartı olduğunu göz önüne aldığımızda ise kartın bir diğer ifadesi seçeneklerimize çok dar bir perspektiften baktığımız, yaşamımızın yapısının katılaşmış olduğu, kendimize güvenli bir yapı inşa ederken onu kendimiz için bir hapishaneye dönüştürdüğümüz, kendimizi oraya zincirlediğimizdir. Dolayısıyla Kule’nin gereğini yerine getirebilmek için mevcut varsayımlarımızı, kabullerimizi, inandıklarımızı ve yaşadığımız koşulları objektif olarak ve korkmadan gözden geçirmemiz gerekir.

 15/6 (Şeytan/Aşıklar) sayısının numerolojik yorumuna baktığımızda ise ülkemizin içinde bulunduğu durumla ilişkilendirilebilecek çok ilginç bir yorum öne çıkıyor. Bu yorum, yaşamımızda radikal bir değişim kanalıyla gelişim fırsatlarının olacağı ve bunun bizi mevcut sınırlamalarımızdan kurtarıp daha özgür bir ifadeye kavuşturacağı, uzun zamandır sürdürülegelmiş görüşlerin değişebileceği ve yeni keşfedilen inanışların yüreğimize su serpip eski korkuları yok edebileceğidir.

  Şeytan kartı ile Aşıklar kartının ortak olan birçok ifadesinin biri de “ayırt etme”dir. Şeytan kartı bu ayırt etme işini  görünen yüzeyin altına, karanlıklara, derinlere bakıp durumu ayrıştırmak ve durumu olduğu gibi görmek biçiminde yerine getirir. Aşıklar kartı ise bu ayırt etmeyi bir karara bağlanmak için kullanmasının yanı sıra ötekinin kendisinden farklı olduğunu ama muhalif olmadığını, ancak öteki ile bir olduğunda kendisinin de tamam olduğunu kavramak biçiminde kullanır.

Hajo Banzhaf Tarot ve Kahramanın Yolculuğu kitabında aşık olmayı Aşıklar kartında değil Şeytan kartında anlatır. Şeytan kartının sayısı olan XV’in rakamlarını topladığınızda çıkan sayı Aşıklar kartının sayısı olan VI’dır. Yani her iki kartın teması da içerisinde diğerini barındırır. Aşıklar’ı anlamanın yolu Şeytan’ı anlamaktan, Şeytan’ı anlamanın yolu da Aşıklar’ı anlamaktan geçer.Aşık olmak Şeytan’ın işidir, ama onu Aşıklar’a dönüştürmek bizim işimizdir. Aziz’in tetiklediği birlik ve aidiyet duygusunun etkisiyle Aşıklar’da canı gönülden bir evlilik kararı alabiliriz ama Aşıklar’ı kavrayamayacak ve özümseyemeyecek olursak Şeytan’a uymuş olduğumuzu farketmemiz çok sürmez.

Aşık olduğumuzda kendi ruhumuzun imgesine aşık oluruz. Aşıklar kartı bize ruhumuzun imgesi ile gerçeği ayırt etmemizi ve ayırt ettiğimizde gördüğümüze yürekten evet dememizi söyler. Bu aynı zamanda kadın ve erkeğin farklılığının da ayrımında olmak demektir. Kadın ve erkek eşittir, ama eşit olmak aynı olmak demek değildir. Karşımızdakini aynılaştırmaya çalışmak ise beraberinde ötekileştirmeyi getirir, çünkü aynılaştıramadığımızı ötekileştiririz. Ve bu ötekileştirme dış dünyada varlık bulmadan önce ikili ilişki içerisindeki kadın ve erkek arasında başlar. Ötekileştirme Şeytan’ın işidir ve öncelikle manipülasyon yanı devrededir, diğer temaları ise onu takip eder.

Bir erkeğin bir kadın gibi, bir kadının da bir erkek gibi düşünmesini, olgular ve olaylar karşında aynı yaklaşımı sergilemesini bekleyemeyiz. Bunu beklemek yaratılışın özünde olan dualiteye aykırıdır. O nedenle Aşıklar’da karşıt güçlerin birliğini yürekten bilerek ve isteyerek sağlamak önemlidir, çünkü aksi takdirde bir sonraki kart olan Araba’da biri siyah diğeri beyaz iki koşum hayvanının hangisinin nereye doğru yola koyulacağını bilemeyiz. Dolayısıyla burada yürekten alınacak olan karar “sen olduğun gibi kabulümsün” diyebilmektir.

Şeytan kartının etkin olduğu süreç her zaman zorludur. Çatışma ve kavga vardır bu süreçte. Etik değerlerimizle çatışır, dışarıya yansıttığımız gölgemizle kavga ederiz. Maddi değerlere, güce, hırsa ve tensel zevklere bağımlılık, suistimal, ayartılmak, kışkırtılmak ve istismar bu kartın temalarıdır. Hiç bilmediğimiz veya inkar ettiğimiz şeytanımız devreye girer ve bunu farketmek bizi korkutur. Şeytan yüzleşme demektir, “şeytana uymak” dediğimizin kendi iblismize, kendimize uymak demek olduğunu görmek bizi ürkütür. Kendi görüş ve davranışlarımızın sorumluluklarını üstlenmek yerine suçu başkalarına atarız, çünkü dışsal düşmanla savaşmak daha kolay gelir. Tüm bunların bilincinde olmadan yaşanan bir Şeytan süreci (öz)yıkıcı güçlerin devreye girmesine neden olur. Aslında bu kart bizden gölgemizi inkar ederek daha da iblisleştirmemizi değil, onu insanlaştırmamızı ister. Gölgemizi kabul etmemizi, yani insan olduğumuzu kabul etmemizi ister. Kendi zaaflarımızı ve saplantılarımızı kavramamızı ister. En kötü gibi görünen şeyler aslında en derinlerinde sevilmeyi bekleyen şeylerdir. Gölgemizi kabul etmek onu sevmektir, yani kendimizi sevmektir. Aynı şekilde gölgemizi dışarıda her kime yansıttıysak, onu olduğu gibi görmek, onun farklılığını kabul etmek ve buna rağmen ona yaşam hakkı tanımaktır. Bu yüzdendir ki Şeytan kartı sayısının rakamlarının içerisinde Aşıklar kartını barındırır.

 Şeytan sürecinden sonra bizi zaten bir yıkım süreci beklemektedir. Kule kartı bir sonraki kart olarak sıradadır. Dolayısıyla Kule kartını nasıl yaşayacağımız Şeytan’ı nasıl tamamladığımıza bağlıdır. Ya gerçekten bizi yere deviren bir yıkım olarak yaşarız, ya da yıkım gibi görünmekle birlikte bizi esaretimizden kurtaran bir kabuk kırılması gibi yaşarız.

Şeytan’ın bize diğer mesajları ise;

İçinde bulunduğumuz durumda/yaşamımızda bizi tutsak eden, bize esiri olduğumuz duygusunu yaşatan şeyin (kişi, olgu, uğraş, alışkanlık, tavır ya da düşünce biçiminin) ne olduğunu bulmamız,

Başkalarında aşağılık ve rezil olarak nitelendirdiğimiz özellikleri iyi tanımlamamız ve bu özelliklerin kendimizin de bir parçası olup olmadığı sorusunun cevabını bulmamız,

Yeni düşünce ve davranışlara karşı açık olmaktan bizi alıkoyan dürtü, duygu ve düşüncelerimizin neler olduğunu iyi algılamamız ve tanımlamamız,

– İçinde bulunduğumuz durum gerektirdiği takdirde şeytani yanımızı ve kurnazlığımızı kullanmamız gerektiğidir.

Advertisements
This entry was published on October 6, 2012 at 6:47 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: