DEĞNEK İKİLİSİ

  Değnek ikilisi düşünceleri netleştirmenin gereğine işaret eder. Karar alıp, eyleme geçmekte gecikmenin kayıplara yol açacağına dikkat çeker. Danışanı cesur davranmaya çağırır.Yeni risklere gireceksiniz. Ancak bu sizi korkutmasın. Eğer kararsızlıklar yaşarsanız bu sizi tehlikeye sokabilir. Risklere atılmadan önce iyi düşünmelisiniz.

Değnek Ası nda fikir ve düşünce aşamasında olan fırsatın Değnek İkilisi nde netleşmesi, eyleme dönüşmesi için bir karara varılması, cesur davranılıp risklerin alınması gerekir.

Dominyonun hakimi kalesinden denize doğru bakmakta. Sağ elinde dünyayı, sol elinde ise bir asayı tutmakta; başka bir asa ise demir bir halka ile duvara tutturulmuş. Arzuyu gösteren kırmızı güller ile salt düşünceyi gösteren beyaz zambaklar bir haç şeklinde karışık vaziyette durmakta. Bu haç duygular ile düşünceler arasındaki dengeye işaret etmekte.

  1. Hükmetme,
  2. Başkası üzerinde tesir, hükmetme
  3. Dinamik öncülük, duruma hükmetme

Düz  Cesur davranıp, risk alma gereği. Başarı ile sonuçlanacak bir girişimin başlaması. Tecrübeli bir kişi. Liderlik, bir işe öncülük etmek. Güçlü hissetmek, dünyayı yerinden kaldırabileceğini hissetmek. Maddi kazanç, zenginlik. Adil bir yönetim. Tecrübe ile elde edilen bilgelik ve bilimsellik.Adil yollardan elde edilmiş haklı başarı, zenginlik ve otorite.  Bir başkasına tesir etme, hükmetme, barış ve adaletin hüküm sürdüğü yönetim. Koruyucu ancak hataları affetmeyen bir yapı.Kartta simgelenen tüccar ve arkasındaki asa, başlamayı düşündüğünüz girişimler ile daha önce elde ettiğiniz başarıların dengesini anlatır. Tüccarın geleceğine güvenle bakan bakışları sizin içinde bulunduğunuz duruma işarettir. Amaçladığınız şey sizin için fazlasıyla anlamlıdır ve karttaki asa dünya gerçekliğini simgeleyerek, hedefiniz ile gerçekliğinizi dengelemektedir. Bu kart iş, okul ile ilgili ya da bir cevabın beklendiği aşamayı ifade eder.

Ters  Hırsların gerçeklerin görülmesine engel olması. Büyük ihtiraslarla girişilen bir işte başarısızlık. Haksızlık yapma, haksızlığa uğrama. Adalet gözetmeyen bir yapı. Korku, inat. Hak edilmeyen bir kazanç. Sağlığın kaybı.  Engel tanımayan güç ihtirası ile yapılan bir teşebbüs,  iyi başlangıçların danışanın aleyhine dönmesi, boşluk duygusuna dönüşen büyük başarı, uygun olmayan yollardan elde edilmiş haksız başarı, zenginlik ve otorite,  Zoraki hükmetme, tahakküm , Korku ve güç, ihtiras, gurur, inatçılık, huzursuzluk, fiziksel yıpranma. Aklınızda büyük bir azim ve duygu yoğunluğu ile bağlı olduğunuz fikirlerin devamlılığına rağmen, sonuçlanmayabileceği gerçeğini ifade eden bu kart, hayal kırıklıklarına hazırlıklı olmanızı tavsiye eder.

Advertisements
This entry was published on October 10, 2012 at 1:05 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: