KUPA SEKİZLİSİ

  Hayır diyebiliyor ve kendimi gözetebiliyorum. Satürn/Ay, kederli ayrılış olarak.Tüm zorluğuna rağmen bilerek ve isteyerek bir şeye veda etme. Yeniye ilişkin belirsizlikle bildik olandan kopma, bir işten, bir partnerden ayrılma. Göbek bağını kesme ve şükranla kendi yoluna gitme.Tamam bitti dediğiniz, artık olmadı yapamadım,başaramadım dediğiniz bir anda tüm sorunlarınıza derman olacak bir haber alacaksınız.Sadece sabredin.

Kartta kupalarını geride bırakıp, kurak alanlara doğru ilerleyen bir adam görülmekte. Dolunayın ışıkları altında ilerleyen adam kutsal yerlere girmek için başarılarını terk edip uzaklaşmakta. Bu kart acı veren ayrılışların simgesidir.

Bu hayattan vazgeçilmiştir, hayata yeni bir anlam ve amaç aramaya başlarız. Duygusal ve ailevi konular geride kalmıştır, ilişkiler zayıflar ve biter. Bu kart bir güç değişimi olduğu için, çok şeyin veya gücün kaybı anlamına gelmez.

Düz Maddi başarıların, var olan ilişkilerin değerini yitirmesi. Yeni bir hayat istemek. Hayat görüşünde değişiklikler, isteklerin ve yaşamın gözden geçirilmesi. Umutsuzluk, güçsüz hissetmek. Bir işten sıkılmak. GEÇMİŞİ SİLİP ATMA İSTEĞİ, AİLE BAĞLARINDAN VAZGEÇME GİBİ DUYGUSAL OLAYLAR YAŞAYABİLİRSİNİZ. MADDİ BAŞARILARIN, MEVCUT LİŞKİLERİN DEĞERİNİN YİTİRİLMESİ, YENİ BİR HAYAT İSTEMEK, HAYAT GÖRÜŞÜNÜN DEĞİŞMESİ, İSTEK VE YAŞAMIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, YENİ BİR AKSIN BAŞLAMASI ANLAMINI TAŞIR. GENEL BİR İSTEKSİZLİK SÖZKONUSUDUR.Hayatınızda bazı vazgeçişler ortaya çıkabilir. Yeni bir anlam ve amacın peşine düşebilirsiniz. Duygusal ve ailevi konular geride kalmaya başlamıştır ve ilişkileriniz zayıflayıp kopma noktasına dahi gelebilir. Toplum hayatı ile ters düşerek kendiniz için yeni bir araştırmaya başlamayı tercih edebilirsiniz.

Ters Neşe duyulan bir hayat, elde edilenlerin mutluluğu. Para kazanma hırsı. Aşık olmak, yeni bir ilişkiye başlamak. Sevgilinin ya da eşin maddi hırslar uğruna terk edilmesi.NEŞE DUYULAN BİR HAYAT, ELDEKİLERLE MUTLU OLMA, PARA KAZANMA HIRSI, AŞIK OLMAK, YENİ BİR İLİŞKİYE BAŞLAMAK ANLAMLARINA GELİR. BU DÖNEMDE MADDİ HIRSLARINIZI DENGELEMEYE DİKKAT EDİN. SEVGILI VEYA EŞİ MADDİ HIRSLARINIZ YÜZÜNDEN TERK ETMEK SÖZKONUSU OLABİLİR.İçinde bulunduğunuz dönem hayatın cömertliğinden hoşnut olma, aile, arkadaşlar, ilişkiler, sosyal çevreler ve partilerin yoğun olduğu bir durumu içeriyor. Yeni bir ilişki, bahsi geçen bu cömertliğin bir parçası olabilir. Yaşayacağınız tüm iletişimler ve yenilikler size hoşnutluk getirecektir.

Hayallerden sıyrılıp gerçeğe dönmeniz gerekiyor. İnatçılık başınıza iş açabilir. Duygularınızın esiri olmaktan vazgeçerseniz mutlu olabilirsiniz.Dışarda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çabalıyorsunuz. Neden vazgeçip, neden vazgeçemeyeceğinize karar vermelisiniz. Hayatınızda önemli olan noktayı belirlemelisiniz. Zayıflamış ilişkileri tamirde yine siz etken olacaksınız. Düş kırıklıklarına kapılmayın.TEMBELLİK, BİR İŞE OLAN İLGİNİN AZALMASI, CAN SIKINTISI, TERK EDİLEN BAŞARI, ENGELLENME, DUYGUSAL BLOKAJ,  BELİRSİZLİK, BATAĞA SAPLANMA.

 

Advertisements
This entry was published on October 10, 2012 at 11:42 am and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: