TILSIM ŞÖVALYESİ

  Yeni sürülmüş bir tarlada atına binmiş olan şövalye, elinde tuttuğu tılsıma bakmakta. Tılsım Şövalyesi, çalışkanlık, sabır ve dayanaklıkla gözle görülür uzun vadeli değerler yarattığımız dönemlere işaret eder.

Yaşantınızda aceleci ve sabırsızsınız. Bir takım şeyleri hem sevebiliyor hem de yaşantınızda yer vermeyecek kadar nefret edebiliyorsunuz. Yaşamınızda bir denge oluşturmalısınız. Öfkelendiğiniz zaman da sinirlerinize hakim olmalısınız. Unutmayın, öfke ile kalkan zararla oturur.

Düz Erdemli, dürüst, gururlu bir genç adam. Doğrunun yanında yer alan, güvenilir bir yapı. Çalışkan ve pratik. Soyut kavramlar yerine, gerçeklerden yana. Sabırlı, doğruları anlatmaktan yılmayan. Kökenlerine, geleneklerine saygılı. İstek ve düşüncelerini, genel kabul gören fikirler uğruna terk edebilen, marjinal kalmaktan korkan. Parayla ilgili önemli bir mesele.Projelerinize yapılacak maddi ya da manevi yardımlarla paylaşıma gidebilirsiniz. Para ve sağduyuyu ifade eden bu kart, güvenilirlik, kararlılık ve dürüstlüğü anlatır. Hayatınızda temel ve rutin mutlulukları istemeniz, para ve herhangi bir şeye sahip olma eğiliminizle örtüşür. Çok konuşkan olmamayı anlatan bu kart, tercih edilen işleri endüstri sektörü, makineler, fabrikalar ve matematik bilgisi isteyen alanlarla ifade etmiştir.

Ters İnatçı, saplantılı, miskin biri. Kendini beğenmiş, gerçekleri göremeyen, durağan bir karakter. Yavaş, dikkatsiz ve çekingen. Artık eskimiş fikirleri savunan, demode. Genel kabul ölçülerinin dışında, marjinal. Maddi bir kayıp, kazançlarda duraksama.Bu kart konu para olunca hilekarlığı ve çıkarcılığı ifade eder. Buna binaen iş bulamama, parasal hasarlar ve kendi güvenliğinden yoksunluk gibi durumlar yaşanabilir.

Advertisements
This entry was published on October 10, 2012 at 2:53 pm and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: