TAROT

Bütün dinlerde ve kültürlerde yaşamın anlamını bulma arayışı vardır. Bu arayışın yolcuları farklı sahne ve kostümler içinde olsalar da, aslında hepsi aynı yolun yolcusudur ve arayışları birbirinin aynısıdır. Bu arayış, kişiliğin yeryüzünde ruhu bulma arayışıdır. Batıda bunun en çok bilinen örneklerinden bir tanesi Kutsal Kâse’nin aranmasıdır. Bu kâsenin somut bir varlık mı yoksa bilinci simgeleyen bir sembol mü olduğu bilinmez. Joseph Campbell kâsenin, yüksek spiritüel bir değerin sembolü olduğunu ve ona ulaşmak için dünyadan vazgeçmek yerine yüreğimizi ve bütün enerjimizi ortaya koyarak arayışa katılmamız gerektiğini söyler.” Ve daha sonra şöyle devam ediyor: “Ruhtan dışarı taşanları içine alacak bir kâse sembolünün, bütün arayış hikayelerinde kullanıldığı görülür. Sadece kendini gerçekleştirmiş kişi, ruhu içine almaya hak kazanır ve bunun da yolu Kâse hikayesindeki şövalyenin sözünde gizlidir: Kendiniz üzerinde uğraşarak dünyaya hizmet edin.”

 Tolstoy “Bir insan için en büyük sürpriz yaşlanmaktır,” demiş. Bizler eğer kahramanın yolculuğundan almamız gereken ibreti alabilirsek ve dünyaya kendimiz üzerinde uğraşarak hizmet edebilirsek o zaman bu büyük sürprizi yaşamamız gerekmez. Tabii bu yaşlanmayacağımız anlamında değil (!). Yaşlanacağız ama bu bizim için bir sürpriz olmayacak, çünkü bunun bilincinde ve anlamlı bir biçimde yaşlanmış olmanın doyumunda olacağız.

C. G. Jung “Analitik Psikoloji” kitabında, vakti geldiğinde ölümden en çok korkan insanların gençliklerinde yaşamdan korkan kimseler olduklarını gözlemlediğini, yaşamdan ve dolayısıyla ölümden korkmamanın yolunun ise bilinçdışı imgelere ve sembollere kulak vermemiz olduğunu söylemiştir. Kahramanın yolculuğuna ilişkin bu semboller ise  şimdiye kadar sayısız mitlerde ve masallarda ne kadar anlatılmış olursa olsun resimlerle birlikte yalnızca Tarot’nun 22 Büyük Arkana kartında bir bütün biçim almıştır. Bu kartlar insanoğlunun yaşam yolunun mitolojik anahtarıdır.

  Bu yolculuğu yapan kahraman da Joker, yani sayısı sıfır olan karttır. Joker’in işi zordur ama keyifle çıkar yola, kendisini bekleyenlerden habersizdir ve onu bekleyenleri bilmemek onun yola çıkmaktan geri durmamasını sağlamaktadır. 

  Sayısal sembolizm bağlamında sıfır sayısı Arapça “sifra” yani şifre kelimesinden türemiştir. Görünen bir değeri yoktur ama içinde sonsuz olasılıklar barındırır ve her sayının yerine geçebilecek bir değerdir. Aynı zamanda bu sayı ana rahminin, mevsimsel yenilenmenin ve ruhun ölüm sonrasındaki yolculuğunu simgeleyen spiralin de sembolüdür. Dolayısıyla Joker ruhunun yolculuğuna çıkacak duraklardan geçecek, eşik üstüne eşik atlayacak, ejderha üstüne ejderha öldürecek ve sonunda evrensel şifreyi çözerek 21 sayısına ulaşacaktır.

  Aslında bu bilinmeyen bir şifre de değildir. Joseph Campbell bu yolculuk için, “Bu macera riskine yalnız başımıza girmek zorunda değiliz, çünkü tüm zamanların kahramanları bizim önümüzden gitmişlerdir. Labirent tümüyle bilinmektedir. Yalnızca kahramanın yolunun ipini takip etmemiz yeter ve nerede bir bulanık suya geldiğimizi düşünecek olsak orada bir tanrı karşımıza çıkar,” der.

  Yazımdaki alıntı bolluğundan da görüleceği gibi bu hikâye sayısız kere anlatılmış ve hâlâ da anlatılmaya devam ediyor. Hajo Banzhaf da bize bu hikâyeyi nasıl okuyacağımızı, nasıl anlayacağımızı ve nasıl deşifre edeceğimizi kendi eşşiz diliyle anlatıyor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: