MİNOR ARCANA

 Küçük Arkana kısa vadedeki gelişmeleri yorumlamada önem kazanırken, Büyük Arkana daha geniş bir bakış açısını mümkün kılar. Olayları kavrayışımızı derinleştirmek istiyorsak üzerinde yoğunlaşmamız gereken en büyük gizler, yani Major Arkanadır. Küçük Arkana kartlarının sembolizmi günlük yaşamımızdaki olayları ve olguları kavrayabilmemize ve anlamlandırabilmemize  yardımcı olur. Bu sembolizmin önemi ise hiç de adında yer alan kelime gibi küçük değildir.

 Onlar bize yaşam, olgunlaşma ve dönüşüm sürecimizde içinde bulunduğumuz anda deneyimlemekte olduğumuz  Büyük Arkana kartlarının temalarını günlük hayatımızda nasıl deneyimlediğimizi, onları günlük olaylara, olgulara ve yakınımızdaki insanlara nasıl yansıttığımızı gösterirler.

Örneğin Küçük Arkana bize ilişkimizde ya da işimizde yaşadığımız veya yaşamamız olası sorunlardan bahsederken, Büyük Arkana bize bunun altında yatan nedeni ve ders almamız gereken temayı gösterir. Yani Büyük Arkana’ya giden yolu biz Küçük Arkana’nın bize verdiği ipuçlarıyla buluruz.

 Hangi Tarot destesini kullanıyor olursak olalım Küçük Arkana kartlarında kesinlikle bulacağımız iki sembolizm vardır. Bunun biri 4 element, diğeri ise sayısal sembolizmdir. Oyun kağıtlarının atası olan Küçük Arkana’nın her serisi bir elemente karşılık gelir: 

Değnekler – Ateş,

Kılıçlar – Hava,

Kupalar – Su ve

Paralar – Toprak. 

Oyun kağıtlarındaki karşılıkları ise şöyledir: 

Değnekler – Sinek,

Kılıçlar – Maça,

Kupalar – Kupa ve

Paralar – Karo.

 Dört serinin ve 4 elementin temsil ettikleri yönler ve konular ateş grubu Değnekler için yaratıcılık, eylem, coşku ve irade, hava grubu Kılıçlar için zihinsellik, fikirler, muhakeme ve entelekt, su grubu Kupalar için duygular, sezgiler, ruh hâlleri ve içsel derinlik, toprak grubu Paralar için ise maddesellik, güvence, duyumsallık ve yapabilirliktir.

 Sayısal sembolizm ise her kartın sahip olduğu sayının sembolizmidir. Örneğin aslar,yani  bir sayısı başlangıçları, fırsatları ve yeni kıvılcımları (olgu ya da fikir olarak) temsil eder. İlk sayıdır ve öncesi yoktur. Tek başınadır, başlatandır, o nedenle de enerji ve potansiyel doludur ve bunu nasıl kullanacağına karar vermek durumundadır. Kendine özgü kimliğini tesis etmek için deneyimler arayışındadır.

 Aslar da bu deneyimleri temsil ettikleri arenalarda edinirler. As kartları bizim deneyimlerimiz, yaklaşımımız, davranışlarımız ve seçimlerimiz aracılığıyla yaşamımızda ve kişiliğimizde ait oldukları serinin simgelediği yön ile bütünleşebilmemiz ve o yönü geliştirebilmemiz için bir fırsat, yani bir anlamda çağrıdır. Bu konuda içimizde var olan kaynakları kullanmamızı söylerler.

Arkana Minör Kartlari

Değnek Takımı: Koç, Aslan ve Yay 
Ateş elementi ile ilişkili olan değnekler, hırsı ve girişimci ruhu simgelerler. Kararlı, hedeflerinin peşinden koşan hareketlilik ve mücadele gücü görülür. Değnek sihirli bir asa olarak da düşünülebilir. İçimizde gizli olan ve ilerledikçe kullanabileceğimiz güçlerimizi göstermektedir. Değnekler günümüzdeki iskambil destelerinde sinek serisine dönüşmüşlerdir.

Kupa Takımı: Balık, Yengeç ve Akrep
Su elementi ile ilişkili olan Kupalar duyguların ifadesini; sevgi, aşk ve aile gibi yaşamın duygusal kısımlarıile ilgilidir. Hayal gücünün, yeteneklerin yaratıcılığın ve sosyalliğin bir göstergesidir. Duygusal dalgalanmalar ve hayaller. Kupa takımı günümüzdeki iskambil destelerinde yine kupa’dır.

Kılıç Takımı: Kova, İkizler ve Terazi
Hava elementi ile ilişkili ve öldürücü bir silah olan kılıçla simgelenen bu kartlar, mücadele gereğini, engelleri ve sorunları simgelediği gibi zafere ulaşma, adaletin yerine gelmesi gibi pozitif anlamlarıda barındırır. Kılıçlar günümüzdeki iskambil destesinde maça serisine dönüşmüşlerdir.

Para Takımı: Oğlak,Boğa ve Başak
Toprak elementi ile ilişkili olan paralar maddeye sahip olmak için verilen azim ve hırsı simgeler. Pratik,gerçekçi, maddi ve somut konuları gösterir. Yatırım, para, mal, mülk ve eğitim alanlarında kehanette bulunur. Para takımı günümüzdeki iskambil destesinde karo serisine dönüşmüşlerdir.

ASA SERISI

ASA ASI Cesaret kararlilik, riske girme, gelişim.

ASA KRALIÇESI Ay – Aslan, Ates.  Yasama sevinci.

ASA KRALI Günes – Aslan, Ates. Kendine güven.

ASA SÖVALYESI Mars – Koç, Ates. Ataklik, heves ve sabir.

ASA PRENSI Venüs – Ay, Ates. Firsatlarin ele geçmesi.

ASA ONLUSU Satürn – Günes, Ates. Dar görüs açisi, at gözlügü.

ASA DOKUZLUSU Satürn – Venüs, Ates. Savunma, koruyucu zirh.

ASA SEKIZLISI Ates, Yeni kesifler.

ASA YEDILISI Merkür, Ates. Direnis ve mücadele.

ASA ALTILISI Jüpiter, Ates. Basari ve ödül.

ASA BESLISI Mars, Ates. Müsabakalar, karsilasmalar.

ASA DÖRTLÜSÜ Ay, Ates. 

ASA ÜÇLÜSÜ Merkür – Aslan, Ates. Iyimserlik, yüksek vizyon, güven.

ASA IKILISI Terazi, Ates. Sonucu bilinmeden verilmis kararlar.

KILIÇ SERİSİ

KILIÇ ASI Merkür – Mars, Hava. Karar verme yigitligi.

KILIÇ KRALIÇESI Günes – Kova, Hava. Özgürlük.

KILIÇ KRALI Merkür – Ikizler, Hava. Düzenbazlik.

KILIÇ SÖVALYESI Satürn – Venüs, Hava. Iliskilerin bozulmasi.

KILIÇ PRENSI Mars, Hava. Tartisma ve anlasmazlik.

KILIÇ ONLUSU Mars – Satürn, Hava. Irade harici hareketler.

KILIÇ DOKUZLUSU Satürn – Ay, Hava. Vicdan azabi.

KILIÇ SEKIZLISI Satürn, Hava. Kisir döngü.

KILIÇ YEDILISI Merkür, Hava. 

KILIÇ ALTILISI Mars, Hava. 

KILIÇ BESLISI Yengeç, Hava. Yikici güç.

KILIÇ DÖRTLÜSÜ Satürn, Hava. Engellenmis yaraticilik

KILIÇ ÜÇLÜSÜ Mars – Ay, Hava. Kalp kirikligi.

KILIÇ IKILISI Ay – Ikizler, Hava. Süphe.

TILSIM SERISI

TILSIM ASI Venüs, Toprak. Maddi ve manevi mutluluk.

TILSIM KRALIÇESI Merkür,  Toprak. Verimlilik.

TILSIM KRALI Günes – Koç,  Toprak. Sehvet arzusu ve mülkiyet kazanimi.

TILSIM SÖVALYESI Jüpiter – Koç, Toprak. Degerlerin güçlülügü.

TILSIM PRENSI Uranüs – Venüs, Toprak. Talih.

TILSIM ONLUSU Jüpiter, Toprak. Zenginlik.

TILSIM DOKUZLUSU Jüpiter – Venüs, Toprak. Maddi Kazanç.

TILSIM SEKIZLISI Merkür, Toprak. Ögrenme istegi.

TILSIM YEDILISI Jüpiter – Satürn, Toprak. Sabir.

TILSIM ALTILISI Jüpiter – Balik, Toprak. Yardimseverlik, hosgörü.

TILSIM BESLISI Satürn, Toprak. Maddi yetersizlik.

TILSIM DÖRTLÜSÜ Satürn, Toprak. Güvenlik ihtiyaci.

TILSIM ÜÇLÜSÜ Jüpiter – Mars, Toprak.  Yeni bir yasama geçis.

TILSIM IKILISI Ay, Toprak. Degisim

KUPA SERİSİ

KUPA ASI Neptün – Jüpiter, Su. Baglanis.

KUPA KRALIÇESI Ay – Balik, Su. Incelik, yardimseverlik.

KUPA KRALI Günes – Balik, Su. Dogaüstü güçler.

KUPA SÖVALYESI Venüs – Ay, Su. Keyif ve zevk.

KUPA PRENSI Venüs, Su. Baris.

KUPA ONLUSU Jüpiter – Ay, Su. Güven ve mutluluk.

KUPA DOKUZLUSU Ay – Boga, Su. Dostlarla birlesme.

KUPA SEKIZLISI Satürn – Ay, Su. Istenmeyen ayrilik.

KUPA YEDILISI Su, Aldanis.

KUPA ALTILISI Ay – Balik, Su. Üzüntü veren anilar.

KUPA BESLISI Satürn – Venüs, Su. Ayrilik acisi.

KUPA DÖRTLÜSÜ Mars – Yengeç, Su. Kizginlik.

KUPA ÜÇLÜSÜ Su. Sükran duygusu.

KUPA IKILISI Venüs, Su. Sevgi dolu karsilasma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: