SEMBOLİZM

KARTAL SEMBOLÜ

Kızılderililerde kartal tanrının gökyüzündeki hali olarak anlamlandırılırdı. Yunan mitolojisinde ise Zeus’un habercisi. Sembol olarak kartalın anlamı aslana çok yakındır, güç ve otoriteyi simgeler. Fakat aralarındaki fark şudur, kartal bahşedilen, tanrı tarafından hediye edilmiş bir gücü temsil eder. Tarot kartında da kartal simgesinin olduğu yerde tanrının yardımı ve bu yardımla gelen güç vardır. Kartal uçarken diğer kuşlara nazaran çok daha az hareketle ve eforla çok uzun mesafeler uçabilir. Bu da tarot kartlarında kartalın büyük etkiler yaratmak için küçük hamleler yapmasının yeterli olduğu anlamını taşır.

Kartal simgesinin en yoğun kullanıldığı kart İmparator kartıdır. İmparator her şeyi bilen, her şeyi önceden tecrübe etmiş, gelecek nesiller için çocuklarına olabildiğince güvenli ve güzel bir hayat sunmak isteyen birini gösterir. Kalkanın üstündeki kartal resmi onun kendisini ve çocuklarını korumak için sahip olduğu büyük gücü temsil eder. Kartın bazı versiyonlarında kalkanın üstündeki kartalın haricinde bir çok farklı yerde de kartal ikonu kullanılmıştır fakat bazılarında ise bu ikonlar hac ile değiştirilmiştir. Bunun sebebi zamanla dinin sembolism üzerindeki etkisinden tarot kartlarında da faydalanılmak istenmesi olmuştur. Ayrıca dini semboller eklendiğinde kilise tarafından daha az baskı görüleceği düşünülmüştür.

 

ÜÇGEN SEMBOLÜ

Üçgen sembolü eski Mısır’da bilgi hazinesi anlamına gelirdi. Aynı zamanda sevebilme yeteneğini de gösterirdi. Mısırlılar’a göre üçgen bilgeliğin ve sevginin kesiştiği anlamına gelir. Budistlerde ise üçgen şekli ile oluşturulmuş Yantra en önemli olanıdır, yaratılışı ve yaratılış kaynağını simgeler.

Üçgen rakamı tek tanrılı dinlerden sonra da önemini devam ettirmiştir. Bunun en önemli sebebi üç rakamının bu dinlerde önemli bir yere sahip olmasıdır. Hristiyanlıkta kutsal üçlemeyi de göstermek için kullanılabilir.

Tarot kartlarında ise üçgen sembolü yaratıcılığı, aydınlanmayı, bir şeyler üretebilme, yaratabilme yeteneğini simgeler. Aynı zamanda üçgen ateş grubunu simgeler. Bu da bir şeyler yapmak için, bir şeyleri değiştirmek, harekete geçirmek için gerekli olan enerjiye sahip olma anlamına gelir.

BULUT SEMBOLÜ

Bulut (Gök) sembolünün anlamı yüzyıllar öncesinden gelen çok güçlü etkilere dayanır. Mağaralardaki eski çağ çizimlerinden tutun, dini kitaplarda değinilmesine, bu sembol anlamlandırma için sıkça kullanılmıştır. Eski Ahit, Yaratılış (Bereşit) bölümünde Gök kelimesi Tarot kartlarındaki bulut simgesi ile eş anlamlı kullanılmıştır;

Tanrı, “Suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın” diye buyurdu. 7 Ve öyle oldu. Tanrı gökkubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı.8 Tanrı kubbeye “Gök” adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu.”

Burada Gök kelimesi dünyevi hayat ile, ilahi hayat arasındaki ayrımı simgeliyor. Ruhani ve dünyevi düşünceler arasında denge kurulması gerektiğini anlatılıyor.

Tarot kartlarında da bulut sembolünün iki temel anlamı vardır. Birincisi as kartlarında açıkça belli edilen ilahi bir güç, ilahi bir etki, şans eseri gelen bir yaratıcılık, kısmet anlamıdır. İkinci anlamında ise hayallerimizin yarattığı kafa karışıklığına ya da hayal dünyamız ile gerçek dünya arasındaki farka dikkat çeker. İkinci anlamını çok açık göreceğimiz tarot kartlarından biri de kupa yedilisidir.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: